ZieMens: Transformation Development Center

ZieMens: Transformation Development Center

KenUzelve

Bewustwording en zingeving zijn de sleutels voor transformatie”

ZieMens is een Transformatief Ontwikkel Centrum met een heldere boodschap en een kloppend hart. Wij zijn in het leven geroepen om de mensheid te helpen bij de hedendaagse transitie: van Hoofdzaken naar natuurlijk Hartwerk.

Onze missie is verandering van de wereld-perceptie door het ontwikkelen en organiseren van transformatieve- bewustzijnstrainingen en -trajecten. Wij zien dat bewustwording en zingeving de sleutels zijn voor de noodzakelijke verandering. Levensgeluk en het algemeen welbevinden.

ZieMens organiseert educatieve en transformatieve trajecten in Nederland en Gran Canaria voor instellingen, organisaties, bedrijven, managers en bewuste volwassenen. Zij die weten dat veranderen in hun leven, werk en systeem, een noodzakelijke eerste stap is.

Wij dagen deelnemers uit om het echte en oorspronkelijke uit zichzelf te halen. Door de intense oerkracht van de natuur wordt men bewuster in hun denken en doen. Men leert weer (over)leven en opnieuw te voelen. Creatieve oplossingen komen vanzelf als men uitgedaagd wordt. Jouw organisatie, maar ook je persoonlijke leven veranderen begint van binnenuit. Op basis van onze natuurgerichte visie hechten we grote waarde aan oorspronkelijkheid, inclusie, natuurrijk leiderschap en weer te voelen.

Het geloof in de eigen kracht drijft ons!


Onze transformatieve bewustzijnstrainingen en trajecten zijn natuurrijk en immaterieel gericht. Vanuit de oorsprong weer voelen en kennen, en met aandacht leven en werken. Het doorzien van de universele begrippen, zoals de zeven universele stappen en de aardse wetten.

Wij stimuleren zoveel mogelijk het eigen vermogen en creëren een ruimer bewustzijnsveld door het innerlijk zicht te confronteren; wat wordt werkelijk waargenomen en wie is de waarnemer? Onze trainingen zijn doordringend, eerlijk, confronterend, opgeruimd, natuurrijk, universeel en verbindend. 

Je hebt moed en zelfkennis nodig om deel te nemen aan een van onze transformatieve trajecten: het gaat hierbij om het versterken van de eigen kracht in alle leefdomeinen, voor meer balans, ritme en beweging. Zo ook om het doorbreken, loslaten en veranderen van patronen, gewoontes, overtuigingen en zienswijzen die niet meer dienend, ondersteunend en natuurlijk zijn.  Het kenUzelve principe is hierin de rode draad.

Visie en diensten

Wij zijn een aanbieder van holistische, natuurrijke en transformatieve trainingen, trajecten en diensten.

Wij voelen ons hiertoe geroepen, ons verantwoordelijkheidsbesef is hierin een belangrijke drijfveer en we werken vanuit het hart.

De eerste stap is zicht. Zicht in onze nalatenschap en de verantwoordelijkheid die we allen hierin dragen.

De vraag die een ieder zich mag stellen is; ‘’blijf ik deze ego-gerichte en onnatuurlijke wereld dienen en in stand houden of ben ik bereid om het anders te doen?

We leven in toenemend harteloze, vrijheidsbeperkende, verwarde, destructieve, prestatiegerichte, chaotische, materialistische, vervuilde, digitale en virtuele wereld en zijn ver afgedwaald van alles wat natuurlijk is.

Het onderscheid gaan wij maken;

Wanneer je bij wilt dragen aan een nieuwe gemeenschappelijke samenleving, het herstel van de aarde en de toekomst van onze kinderen, dan begint deze verandering bij en in jezelf.

ZieMens heeft naast alle aangeboden trajecten, ook het 66 durende rehabilitatietraject Route 66 ontwikkeld. Gericht op mentaal overbelaste jong volwassenen.

Alle opbrengsten van ZieMens komen volledig ten goede aan dit traject, uitgevoerd door Stichting Route 66.

Op deze wijze ondersteunen en faciliteren we de nieuwe generatie, want het zijn deze speciale jongeren die de kennis en de kracht al in zich dragen om deze wereld te kunnen veranderen.

De wereld schreeuwt om een verandering én om transformatieve leiders.

Wanneer verander jij?

Aards, Spiritueel, Menselijk

Meld je aan!

Verander de wereld, begin bij jezelfTAAL / LANGUAGE