Nieuws
2020 het jaar waarin wij Wakker Worden!

2020 het jaar waarin wij Wakker Worden!

De mens zal wakker moeten worden en zich bewust moeten worden van zijn verantwoordelijkheid voor zicht in zichzelf, de aarde, de natuur en de kwaliteit van leven voor de toekomstige generaties; onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

De mens van tegenwoordig blijft hangen in verhaaltjes over goed en fout.

De wereld zoals deze er voor velen uitziet is een wereld van ziekte, dominatie, controle, rampen, opstand, verdeeldheid, verderf, macht, geld, controle, schijn veiligheden en onwijs veel onzinnige regels gekoppeld aan systemen die onze wereld bepalen in denken en doen.

Steeds meer jongeren staan op tegen deze systemen van vernietiging en gelukkig laten zij hun licht schijnen op wat wij als volwassenen hebben aangericht. Daar waar onze kinderen in terecht komen is geen leven maar ben je slaaf van een zeer ziek systeem.

Verslaafd en afgedreven van de ware natuur. Geen verbinding meer, maar een zwart vlak wat leid.

Wij verkeren in een transformatie en zien een transitie waarin mensen elkaar en de wereld anders gaan zien; mensen gaan inzien dat ze afhankelijk zijn van elkaar en van het ecosysteem waarin ze leven. Nieuwe kennis en technologie hebben ons rijkdom en welvaart gebracht. Maar het succes van wetenschap, economische groei, materiële vooruitgang en nieuwe technologische ontwikkelingen heeft een keerzijde: de mens heeft de natuurlijke energiebronnen uitgeput en de toenemende vervuiling van de aarde heeft voelbare en zichtbare desastreuze gevolgen in de vorm van klimaatverandering. Op termijn zal de voedselproductie de verwachte bevolkingsgroei niet kunnen bijbenen. Daarnaast zal de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter worden wat tot onvrede en opstand leidt.

Voor de mens hedendaags is er in duizenden jaar weinig veranderd, ze zijn nog steeds slaaf maar nu van technologie, digitaliteit, plastic, chemie en programmering met zeer verstorende frequenties. De Grote IKKEN hedendaags hebben meer meer en meer nodig. Tekort de mens in natuurlijk verlangen. geprogrammeerd van kleins af aan. Aanpassen, je best doen, lief zijn. Natuurlijke menselijke eigenschappen die ver uitgeput zijn. De mens jarenlang gedwongen om mee te werken aan eigen vernietiging, zonder dat we weten. Steeds meer mensen zijn doodongelukkig ze voelen zich depressief en zijn burn-out. Al deze mensen zijn slachtoffer van een systeem. De mens ernstig verslaafd jarenlang volstopt met informatie in netten van schijnveiligheden. We zijn met zijn allen op het moment wat we niet meer terug kunnen draaien. 

De vernietiging van de mens zelf is uiterst triest ze is ernstig afhankelijk van systemen. Doordenken klagen en blijven hangen. Ratten in de val, vast in het denken.  Echter de vernietiging waarmee ze hun keurige burgerschap voortzetten zien ze liever buiten zicht in. 

 Mensen met verhalen over veranderingen missen het zicht in, verhaaltjes vertellen

Steeds meer jongeren staan op tegen deze systemen van vernietiging en gelukkig laten zij hun licht schijnen op wat wij als volwassenen hebben aangericht. Daar waar onze kinderen in terecht komen is geen leven maar ben je slaaf van een zeer ziek systeem.

Het is tijd.

Tijd voor opstand tegen bestaande disfunctionele systemen. Tijd voor recht door het hart heen gericht, de boodschap. DRINGENDE OPROEP…

We verkeren in een noodstand. Het mensdom is verdwaald, totaal verloren in denk programma’s, Goed denken doen, fout denken te voorkomen… En zie waar het ons decennialang heeft gebracht. Waar we met zijn allen op wonen, heeft geen kracht meer van binnenuit. Het is afhankelijk van regels buiten en binnen. Vreselijke beoordelingen en de meesten inmiddels wel gelabeld zodat ze netjes  in het rijtje behandeld worden voor hun verstoring….Stel voor dat je anders doet en bent….. oordelen.

HET IS ERNSTIG zeer ernstig en men denkt door in goed en fout. Praat verhaaltjes in de lucht voor eigen Ik bevrediging en zoekt publiek voor eigen Netflix serie.

Mensen zijn een boekenkast geworden. Ze leven in verhalen in hun hoofd. Vergeten zicht zien, Verhalen dwalen rond, goed en fout, mooi en lelijk, vies en lekker. Verhaaltjes in dualiteit voor ieder een andere serie en inmiddels veel series te beluisteren. Hoofdzaken is overwerkt. Het is jarenlang getraind in allerlei boeken, systemen, verhaaltjes waarin het goed doet en fout voorkomt. Nog meer en nog meer leidt tot overwerk in hoofdzaken. De menselijke systeem zoekt van nature haar weg naar heelheid en schakelt uit bij overload. Uitgeschakeld systeem ziek van een ander systeem wakkert een ander systeem aan om te denken in goed en slecht. Een vernietigende cirkel de mens van deze tijd. Vergeten en afgedwaalt in de erwt van denken. Een deeltje van ons menszijn. Verloren de denkende mens in gedachten verdwaalt.

Lost in Mind

Transitie van hoofdzaken naar hartwerk

Als mensen gaan leven en werken vanuit het Hart in plaats vanuit het Hoofd, groeien we samen naar een nieuwe wereld. Een nieuwe wereld, waar verbinding is vanuit Hartwerk, waarin mensen samen verantwoordelijkheid nemen, samen delen en elkaar stimuleren om de wereld tot een betere plek te maken. Bewustwording zal op den duur bijdragen aan de verandering van een betere wereld.    

Een wereld waar ontdekken, verwonderen, verbinden, samen creëren en de leiding nemen nieuwe kernwaarden zijn.

Bewustwording en zingeving de enige sleutels om te leven 

Neem contact op om deel te nemen aan een van onze transformatieve trajecten

TAAL / LANGUAGE