Nieuws
Mindfulness cognitieve herstructurering

Mindfulness cognitieve herstructurering

Nieuwetijds mensen weten van binnen dat buiten een reflectie is, van vooral veel Hartwerk. Zij weten dat kennis inzicht is en van binnen zit. Zij zoeken van nature naar balans en verbinding. Zij weten dat Hoofdzaken meer stress en disbalans veroorzaakt. Zij zijn van nature geboren leiders en avonturiers, die blijven zoeken naar het beste in zichzelf in verbinding en creatie. Zij zijn bereid om keihard te werken aan hartzaken. In deze nieuwe tijd is er dringend behoefte aan verbinding en weer samen creëren aan een groter geheel; een natuurlijke beweging in onze evolutie.

Mindfulness is bewustwording, door doelbewust aandacht te geven aan dingen zoals ze werkelijk zijn. Zonder beoordeling, gewoonweg waarnemen. Deze bewustwording geeft ruimte in de geest en bied je een heel andere manier om om te gaan met emoties, stress, patronen, gedachten en het lichaam. Het is van nature in ons aanwezig, we bezitten het allemaal. We hoeven het alleen maar te activeren en te stimuleren. Bij de meeste mensen is het door teveel hoofdzaken verwaarloosd en onderontwikkeld. 

Mindfulness heeft een bewezen effect, het helpt bij stress, angst, depressie, chronische klachten en veel andere psychische problemen. Mindfulness is inmiddels een effectieve techniek geworden, onder meer in de verschillende therapievormen.

Mindfulness is simpel overstappen; ‘van doen naar zijn’. We zijn echter door de jaren zo overgeleerd, dat ons hoofd vol zit met doen en denken. Voor de meeste mensen is het zelfs erg lastig om het natuurlijke weer te heractiveren. Door dagelijks te oefenen vergroot je het bewustwordingsproces. Je leert het huidige moment waar te nemen zoals het is, zonder automatische actie. Onze geest, het denken, wil acteren en regisseren. Het denken denkt de hele dag door het wil iets; bijvoorbeeld dat het onaangename stopt of dat het overtuigd moet worden. Geen van deze denk acties leveren iets op, behalve een herhaling van het ongewenste denkpatroon en de negatieve emotie. Om dit patroon te doorbreken leer je met mindfulness; afstand nemen van je automatisme en met meer openheid te kijken voordat je reageert. Kortom je benadert situaties anders en open, ook als nare en negatieve gevoelens zich aandienen, je leert je af te stemmen op de dingen zoals ze op dit moment werkelijk zijn. Bij ongewenste gevoelens, waar angstgedachten een grote rol spelen, herhalen automatische gedachten patronen zichzelf steeds weer. Dit doorbreken geeft ruimte voor een gezond en nieuw patroon.

Ondanks dat mindlessness een natuurlijke beweging van ons menszijn is, zijn wij veelal afgeleid in Hoofdzaken. Wij zijn teveel bezig met denken, in denken en doen. Door dagelijkse oefeningen en te mediteren, creëer je meer rust in je geest, wordt je vaardiger in mindfulness en leer je mindlessness.

  • Aandacht is de manier om onszelf in het hier en nu te plaatsen.
  • Bewustwording ontwikkel je door in aandacht aanwezig te zijn.
  • Inzicht ontstaat uit de rechtstreekse en onmiddellijke waarneming van onze binnen- en buitenwereld.
  • Niet oordelende en vriendelijke aandacht op onszelf, uitbreiden tot al wat is. 

Adem is leven en ons ankerpunt. 

Waar je ook bent je ademhaling is er altijd. Je hoeft alleen maar je aandacht erop te richten en je bent onmiddellijk in het hier en nu. Je gedachten brengen je steeds naar andere aandachtsgebieden die niet hier en nu zijn, terwijl je adem alleen maar in het hier en nu waarneembaar zijn.

Ademen is leven. De ademhaling is er altijd, elk moment, ze gaat automatisch. Je ademhaling veranderd als je stemming ook veranderd. Als je boos, geïrriteerd of gefrustreerd bent, is je ademhaling kort en oppervlakkig. Voel je je opgewonden dan is je ademhaling sneller en waarneembaarder. Ben je gelukkig dan voel je je adem voluit in het hier en nu, in rust en opwinding mee bewegen. Ben je angstig dan kan je adem zelfs stoppen en blokkeren. Voel je je onzeker dan zit je ademhaling hoog in je borstkas, het voelt dan of er een scherm voor zit of een band om je borstkas is gespannen. 

In de Mindfulness leer je als één van de eerste dingen aandacht te richten op de beweging van je ademhaling. Adem is er altijd, als een anker van het leven, om stabiliteit te brengen in lichaam en geest. Je kunt je er altijd in elk moment weer op afstemmen. 

Adem is er en hoeft niet gecontroleerd te worden. Je hoeft alleen maar op te merken hoe de bewegingen in je lichaam gaan. Door je aandacht te richten wordt je je bewust van deze bewegingen,  die je gaan helpen om rust en ontspanning te vinden in emoties van stress en of angst. Gespannen spieren leer je ontspannen. De ademhaling is een krachtig instrument wat je kan helpen in het omgaan met pijn, boosheid of met stresssituaties in het dagelijks leven. Tijdens de route en de acties besteden wij dagelijks aandacht aan de ademhaling. We beginnen en sluiten hiermee de dag.

Je kunt meditatie zien als een natuurlijk transformatie proces, waarbij: 

  • de aandacht op een rustige, evenwichtige manier wordt gericht, 
  • er een bewustheid wordt ontwikkeld die gevoelig, helder, intuïtief en rustig is. 
  • je steeds meer inzicht en wijsheid ontwikkelt, in jezelf en in het leven 
  • je vriendelijk en empathisch betrokken bent.

Contact
TAAL / LANGUAGE