Zevenstappenplan

Een universele transformatie methodiek voor jong en oud, voor werkgever en werknemer, om van hoofdzaken (dualistisch en tijdgebonden) naar hartwerk (intuïtief en ritmisch) te transformeren.

Een nieuwe tijd vraagt om een afgestemde methode welke dichtbij de mens en haar eigen natuur, waarbij de natuurlijke krachten worden gereactiveerd.

In 7 stappen leer je hoe je ingesleten negatieve gewoontepatronen in het werk- en het privéleven, zoals je best doen of doorgaan in de ratrace, positief en blijvend gaat veranderen.

De oorspronkelijke 7 stappen hebben wij integratief en toepasbaar gemoderniseerd, zodat ze ook zonder een management- of leiderschapstraining gebruikt kunnen worden.

Simpel en natuurlijk in contact komen met je ware natuur: wie ben ik?

Deze zeven universele stappen zijn gericht op persoonlijke inzichten en transformatieve groei, het wordt wereldwijd al jarenlang succesvol en meetbaar toegepast. 

Wat is het 7-stappenplan

De 7-stappen omschrijven feitelijk de weg naar transformatie

Vanaf het moment dat je erkent dat het anders kan en moet, tot aan het einde van het transformatietraject -van Hoofdzaken naar Hartwerk- wanneer je zelf voldoende inzicht en tools eigen hebt gemaakt en jouw ervaringen in de praktijk doorvoert en doorgeeft aan anderen.

Lees hieronder over het 7-stappenplan

Stap 1

Stap 1: Bewustworden en (her)ontdekken

Een herontdekking van het menszijn in haar oorsprong en eigen kracht. De eerste stap staat in het teken van onderzoek, analyse en ontdekkingen: behoeften, eigen waarde vs aangepast, aangeleerde overtuigingen.

Het verschil tussen Hoofdzaken vs Hartwerk wordt in de eerste universele wet: natuurlijke overeenkomsten en trillingen in de eerste stap onderzocht en toegelicht.

De eerste stap is belangrijk voor het proces, in deze stap maak je helder wat je wenst en wilt veranderen. Je onderneemt actie en neemt zelf de verantwoordelijkheid voor je gedachten, gedrag en emoties.

Stap 2

Stap 2: Verwonderen

De tweede stap in de cyclus is verwondering. Open leren staan van je bewustzijn naar natuurlijke eenvoud. Dit gaat vanzelf op deze dag. In en door de kracht van de natuur ben je in verbinding met de aarde en voel je direct je persoonlijke aanwezigheid en je -natuurlijke- waarde.

Vertragen, verstillen en verwonderen. Weer leren zien in plaats van kijken en horen in plaats van luisteren. In stilte tot beweging komen door alle zintuigen in aandacht waar te nemen. Verwondering brengt creatieve oplossingen en zet aan tot nieuwe bewegingen. Deelnemers leren om contact te maken met onbewuste gedachtengangen en leren af te stemmen op het innerlijke weten.

In deze tweede stap belichten wij non-dualisme en hoe polariteiten, afkeuring en afwijzing in onze cultuur vormen in denken en doen.

Stap 3

Stap 3 staat in het teken van ritme en natuurlijkheid, leven en dood, ego vs eco.

Verbinding, beweging, verkenning; een onderzoekende en experimenteel proces tijdens deze stap. De deelnemer leert nieuw ontdekte inzichten door te ontwikkelen en cocreatief te handelen. Oud gedrag afleren en nieuwe ontdekkingen toepassen is vallen en opstaan. Dood en Geboorte. Samen werk je procesmatig met trail en error.

Leren creëren
Je geest weer activeren en mee laten meevoeren. Steeds overnieuw beginnen in het creatieve proces van denken en doen is ruimte geven en nemen in het ritme van het moment. Weer openstaan en toelaten van creatie.

 

Stap 4

Stap 4: Deze les staan in aandacht van nalatenschap en verantwoordelijkheden: oorzaak en gevolg, actie en reactie, wisselwerking karmische wetten

Opnieuw verbinden en herinrichten (regisseren)
Aandacht voor de kracht van gedachten, karma, oorzaak en gevolg.  Centraal staan: actie en reactie.  Ontdek je eigen regisseur.

Stap 5

Stap 5: Harmonie en balans; co-creeren en samenwerken vanuit het natuurlijke bewegingsprincipe in samenhang en overeenstemming.

Zelf de regie leren voeren, het heft in eigen handen nemen en het leven opnieuw vorm gaan geven. In deze stap maak je een plan van aandacht en actie voor de toekomst.

In deze stap leer je dat gedachten en gedrag verantwoordelijkheden dragen in in elke stap, in elke actie en in elke gedachte, die ten uitvoer wordt gebracht. In deze stap staat afstemming op je ware kompas en intuïtief hartwerk centraal.

 

Stap 6

Stap 6: Kracht en zwakte in harmonie en disbalans. Logica vs liefde, Hoofdzaken vs Hartwerk:

Wie ben ik ?
Welke rol acteer ik?
Waar wordt ik gelukkig van?
Wat heb ik behoefte aan, welke voeding is gezond -geestelijk, fysiek?
Wie zijn wij (mensen) echt?

Stap 7

Stap 7: Aantrekking, integratief en circulair.

Je leert inzien dat een transformatieve beweging voortkomt uit verstilling, vertragen en vertrouwen. De afstand tussen geraakheid en actie vertraagt aanzienlijk en dit geeft ruimte om op een transformatieve en verbindende manier te reageren.

Laatste stap: Integeren & transformeren

Kantoor Nederland:
Hengelo (ov) bezoek volgens afspraak

Email: info@ziemens.nl

Kantoor Spanje:
Calle de Arteara 17
35108, Arteara, San Bartolome de Tirajana, Gran Canaria

KvK: 78234301
RSNI: 861312879
Rabobank: NL 31 RABO 0362 6154 70

TAAL / LANGUAGE