Anton Weustman

Anton Weustman

Anton is life designer en coach. Hij is altijd open en oprecht in zijn communicatie. Deskundig, veelzijdig, evenwichtig, doeltreffend, functiegericht en consistent in woord en daad zijn kenmerken die hem weerspiegelen.

Voor ZieMens is hij als waarnemend voorzitter ook verantwoordelijk voor het secretariaat. 

In september 2019 kwam Anton, na een aantal jaren, opnieuw in contact met Martina. Toen zij hem deelgenoot maakte van haar visie, ervaringen en transformatieve projecten, voelde Antoon meteen dat het helemaal klopte. Sindsdien is hij nauw betrokken en zet hij zijn talenten, vaardigheden, levens- en werkervaringen in voor de stichting.  

Anton is zijn hele leven bezig om zorg te dragen voor het wel en wee van anderen. Hij heeft veel ervaring en is breed opgeleid in de reguliere gezondheidszorg. Na deze brede basis, is hij zich gaan ontwikkelen als leidinggevende in de ouderenzorg. Nadat hij jaren had gewerkt als zorg- en locatiemanager, besefte hij dat hij wel succesvol was, maar er niet gelukkig van werd. Hij doorzag steeds meer de systemen, had moeite met zijn eigen intenties in combinatie met het ego gerichte gedrag van invloedrijke machthebbers. Om deze reden is hij zijn hart gaan volgen en heeft in 2007 een carrièreswitch gemaakt.

Hij aanvaardde een aantrekkelijk aanbod om aan de slag te gaan als General Coach voor een grote ggz instelling en combineerde dit met zijn eigen coachpraktijk. In 2009 heeft hij een prachtig bewustzijnscentrum voor innerlijk welbevinden gebouwd. Hier werden onder andere vele Ayahuasca ceremonies georganiseerd en Antoon was daar jarenlang gastheer en één van de vaste begeleiders. Voor velen werd dit spirituele gebouw, de plek van hun wedergeboorte. Uitgerekend op het moment dat hij noodgedwongen met de Ayahuasca ceremonies moest stopten, omdat het door de rechter werd verboden, diende dit zich aan.  

Ook is hij vader van 5 kinderen en heeft 3 kleinzonen. Mede om die reden voelt hij een enorme drive en verantwoordelijkheid om onze missie te steunen. 

De wereld veranderen begint bij jezelf, de toekomst veranderen begint bij de jongeren’.

Anton is betrouwbaar en altijd open en oprecht in zijn communicatie. Hij is deskundig, veelzijdig, evenwichtig, doeltreffend, functiegericht en consistent in woord en daad; dit is van groot belang voor de stichting. In zijn verantwoordelijkheid als secretaris gaat hij zorgvuldig om met privacy gevoelige gegevens.

TAAL / LANGUAGE