Natuurgerichte aanpak

Natuurgerichte aanpak

Traject-Route 66

Natuurrijk & Mensgericht

De essentie is trans-formatief: een natuurrijke, spirituele aanpak. Een holistische persoonsontwikkeling van de deelnemers staat centraal. Deze brede en natuurlijke persoonlijke ontwikkeling omvat alle dimensies. Hierbij is het uitgangspunt dat de coach in het contact met de deelnemers niet enkel specifieke kennis en vaardigheden overdraagt, maar dat de natuurlijke -, creatieve – en zintuiglijke ontwikkeling van de deelnemers zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Daarnaast activeert de context en de cultuur, de omgeving waar het project plaatsvindt.

Onze aanpak is erop gericht dat mensen mentaal weerbaarder worden, meer vanuit eigen kracht gaan leven, in alle levensdomeinen. Binnen deze natuur-spiritueel gerichte aanpak leggen wij de nadruk op welzijn: herontdekking van de eigen kracht en de ware identiteit. Doel van de aanpak is om tijdens het traject het Zelf te ont-wikkelen, zelfredzaamheid bevorderen om sterk op eigen benen te staan in deze maatschappij. De mentale weerbaarheid en sociale cohesie worden door deze aanpak versterkt. Hierbij is het van belang dat deelnemers uit hun comfort zone ’out of the mind’ worden uitgedaagd en tot nieuwe talenten en ontwikkelingen komen. Dit leidt ertoe dat de individu en de samenleving in zijn geheel krachtiger wordt. Waardoor veerkracht, creativiteit, eigenheid en gezondheid  toenemen.

Voor elk mens kijken wij naar de juiste natuurrijke-spirituele begeleiding die hem of haar past. Dat is ons meesterschap: mensen zien. Wij werken met oprechte aandacht en ruimte voor het ‘anders’ zijn.

De oeroude omgeving waar de activiteiten plaatsvinden, stimuleert de zintuigen om eenvoudiger ‘out of the box’ te kijken, opnieuw te voelen, te denken en te doen.

Principes ZieMens

De vier pijlers: Inclusiviteit, Ervarend leren, Bewustwording, Mens en Natuur zijn onze belangrijkste principes.

Tijdens de route, 66 dagen een natuurrijke herontdekking en zelf-ontwikkeling ontdekt de deelnemer vanuit zijn eigen kunnen wat op het randje ligt. Uitdaging en avontuur ten top.

Bewustwording en zingeving erg belangrijk.
Het natuurlijk geleerde moet verinnerlijkt worden en wel door ervarend te leren. Best spannend als controle een van de vaste omwikkelingen waren. Leren door zelf te ervaren kan spannend zijn maar beklijft beter dan mentaal geoefend en geleerd. Je moet het bij ons zelf doen en zelf ervaren. Het is ook belangrijk dat de deelnemer weet wat de doelstelling is, welke zingeving beoogt het doel. Dit kan lastig formuleren zijn, meestal kent men de klachten of problemen erg goed maar is de zin van de klacht niet altijd helder. Stil staan bij de winst van de klacht of het probleem blijkt in de praktijk nog wel eens lastig. Daarnaast moet de deelnemer in staat zijn om het geleerde in verschillende contexten toe te passen. Door rollenspel, imaginatie of door mind projectie wordt dit geoefend.

Ten slotte hecht ZieMens grote waarde aan reflecteren en monitoring. Door middel van observaties, monitoring zoekt de transformatiecoach wat de deelnemers zelf willen en kunnen. Daar stemt de TC het proces op af. Vervolgens reflecteert hij/zij of het zo goed is. Op basis van de reflectie past de TC het aanbod van de route en de activiteiten weer aan.

Het nieuwe werken is van binnenuit-, natuurrijk en spiritueel gericht. Het volgen van je innerlijke kompas, het afwikkelen van je omwikkelingen en het herontdekken van talenten.

Onze vier pijlers

Hoekstenen om te bouwen

Kleien & pottenbakken

Kleien & pottenbakken

Natuurlijk creëren

Natuurlijk creëren

Mindfulness & Yoga

Mindfulness & Yoga

Uit je denken, weer voelen en leven

Biologische tuinbouw

Biologische tuinbouw

Hiking

Hiking

Meditatie & Yoga

Meditatie & Yoga

Creativiteit

Creativiteit

Bergbeklimmen en Klauteren

Bergbeklimmen en Klauteren

TAAL / LANGUAGE