Donatie en Giften

Elke euro van uw donatie wordt 100% besteed aan ons goede doel: het leefklimaat van kwetsbare jongvolwassenen en de volgende generaties te verbeteren. Door mee te doen met Route 66, natuur rehabilitatietraject in Gran Canaria, krijgen jongeren de exclusieve kans om deel te nemen aan een uniek holistisch, back to basic traject. Uit je hoofd terug naar je hart!

Steun nieuwetijdsjongeren en help mee!

ANBI stichting*

Met jouw steun kunnen we samen stichting Route 66 realiseren. St. Route 66 is 100% afhankelijk van subsidies, sponsoracties, donateurs en vrijwilligers. Door te doneren steun je dit jongerenproject en help je de nieuwe generatie te rehabiliteren en geef je hen toekomstperspectief.

Wij besteden alle ZieMens ontvangsten na aftrek baten aan stichting Route 66.

In ons financieel jaarverslag kunt u zien waar we het afgelopen jaar aan hebben gewerkt. Onze ambities voor de komende jaren staan beschreven in ons beleidsplan en kunt u vinden op de pagina Bestuur en Beleid.

ZieMens werkt voor een goed doel!

Stichting Route 66 heeft een *ANBI-status . Dit betekent dat zij een goed doel beogende instelling zijn en zich voor 100% inzetten voor het algemeen nut: bevordering gemeenschappelijke menselijkheid.

Wij, ZieMens zijn de steunstichting om het goede doel van Route 66 te realiseren. Wij werken aan een betere, natuurrijke en duurzamen wereld en zetten ons met hart en ziel in om de kwetsbare jongeren van onze nieuwe generatie een gezonde toekomst en kwaliteit van leven te bieden. Dit gaan we realiseren door deze jongeren deel te laten nemen aan door onze en uw steun kunnen zijn meedoen met het rehabilitatieproject van Route 66. Dit is een (r)evolutionair leef-, leer- en werktraject waar jongeren herstellen en opnieuw, natuurlijk leren leven.

Want het is deze jonge generatie kinderen en jongeren, onze toekomstige leiders, die de wereld bijeen kan brengen, kan veranderen en transformeren.

Ego-Eco steun model

Stichting Route 66 is volledig afhankelijk van subsidies en donaties en om dit goede doel te realiseren hanteren wij het ego – eco steun model. Het idee achter dit model is circulair en simpel: ouders/opvoeders én het huidige systeem -ego- dragen volledig de verantwoordelijkheid voor de natuur rehabilitatie van de kwetsbare jongvolwassenen -eco-.

Steun met jouw deelname of gift Route 66: help deze kwetsbare jongeren op weg naar een gezond en beter leven.

Steun project Route 66 en doneer eenvoudig via deze QR-code

Voel je je – als persoon of als organisatie – betrokken bij de doelstellingen van onze stichting en ben je je bewust van het grote belang van ons goede doel en onze missie, Route 66? Zie en erken je je eigen én onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontstane onleefbare samenleving waarin veel kwetsbare jongeren hun weg niet meer vinden en wil je ons helpen Route 66 te realiseren? Help dan mee om deze jonge generatie te steunen zodat zij kunnen rehabiliteren.

Hoe kun je steunen

Er zijn verschillende manieren om ons goede doel -Route 66- te steunen. Dit kan door een bijdrage -donatie- te doen. Of door zelf ook in actie te komen en deel te nemen aan speciale sponsoracties en de transformatieve activiteiten voor volwassenen. Jouw bijdrage of deelname aan één van de sponsoractiviteiten biedt de kwetsbare jongeren een kans op een beter en gezond leven.

Zo werken we -als oude en nieuwe generatie- samen aan een nieuwe samenleving van inclusiviteit en bewustwording, waar ervarend leren, natuur en mens weer centraal staan. 

Alle door onze instelling te verwerven donaties en subsidies, alsmede de inkomsten vanuit onze acties en sponsoractiviteiten voor volwassenen komen, na aftrek van kosten, volledig ten goede aan Route 66, ons rehabilitatieproject voor kwetsbare jongvolwassenen op Gran Canaria. 

Wanneer je doneert aan stichting route betekent dit ook voordeel voor jou. Hoe dit precies werkt kun je lezen op giften en Anbi. Meer informatie vind je op de pagina van de belastingdienst

Vul onderstaand formulier in of klik op deze link en maak je Hart vrij en steun door jouw gift Route 66. Zo help je de kwetsbare jongeren op weg naar een gezonde en betere leefwereld!

Met jouw steun kunnen we samen Route 66 realiseren. Wij zijn 100% afhankelijk van subsidies, sponsoracties, donateurs en vrijwilligers. Door te doneren steun je ons project Route 66, help je de nieuwe generatie te rehabiliteren en geef je hen toekomstperspectief. Help mee!
Wilt u liever een ander bedrag overmaken, dan kan dat uiteraard ook. Gebruik dan de QR-code of neem contact met ons op. Een groot of klein bedrag, alles telt!
Wat doen we met uw donatie. Elke euro van uw donatie komt ten goede aan ons goede doel: de jonge generatie helpen rehabiliteren en een kans op een beter en gezond leven te geven. Wij besteden uw donatie aan concrete projecten waar we op dit moment aan werken. In ons financieel jaarverslag kunt u zien waar we het afgelopen jaar aan hebben gewerkt.
Stichting ZieMens heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften zijn hierdoor vrijgesteld van erf- en schenkbelasting, dit levert donateurs belastingvoordeel op. Zij kunnen een deel van de gift via de belasting terugkrijgen. Kijk voor meer informatie op: Belastingdienst-giften.

TAAL / LANGUAGE