Ego – Eco steunmodel

Ego – Eco steunmodel

Het begint NU: eigen verantwoordelijkheid herinvesteren in de toekomst!

TRANSFORMATIEF

Meer zelfbewust worden en je wereldbeeld aanpassen van IK, naar WIJ, naar wij ALLEMAAL

Strategie

Wij dragen met zijn allen de verantwoordelijkheid voor hoe wij de wereld zien en achterlaten. ZieMens zet zich met Hart en ziel in voor traject Route 66. Een stichting waar het belang van de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen voorop staat. Waar de natuur weer voorrang krijgt. En waar de eigen natuurlijke waarden weer wordt gevoed. Daarom heeft ZieMens een ego-eco circulaire model ontwikkeld.

Het idee achter dit model is circulair en simpel: volwassenen/ouders/opvoeders én het huidige systeem -ego-, dragen de verantwoordelijkheid voor deze onleefbare, digitale nieuwe normaal maatschappij. Vanuit dit verantwoordelijkheidsbesef dragen zij zorg voor de rehabilitatie van de jonge generatie eco-.

Traject Route 66 is volledig afhankelijk van subsidies en donaties, om dit goede doel te steunen en te realiseren hanteren wij van ZieMens het ego – eco steun model.

Dit betekent dat alle gelden die ZieMens ontvangt voor 90% naar stichting Route 66 gaan. Door deel te nemen aan Wakeup, L.E.S.S. of door een individuele transformatie training, steun je met gelden. Hiermee realiseren wij het eco Route 66 traject voor kwetsbare jongvolwassenen, een natuurlijk rehabilitatietraject, waar leef- en leerplekken in binnen- en buitenland worden gerealiseerd. In Gran Canaria starten 2021 onze eerste trajecten.

In het project Route 66 lopen deelnemers een 66 dagen route in dit rehabilitatietraject. Het is simpel back to basic; uit je hoofd en scherm, weer op weg naar je hart, natuur en in verbinding. 

De kern van Route 66 is cognitieve herstructurering, oftewel verandering van de wereld perceptie. Het brein heeft minimaal 66 dagen nodig voor een natuurlijke reset. Uit hoofdzaken en weer vanuit hartfrequentie leren leven en werken. Het brein van jonge mensen is flexibeler dan een oud vastgeroeste brein. Jongvolwassenen worden in Gran Canaria 66 dagen begeleid op hun (her)ontdekkingstocht op weg naar natuurlijke bewustwording. Back to basic en in de juiste en natuurlijke frequentie. 

Uit hoofdzaken op weg naar hartwerk, talenten ontwikkelen en verbinden. Een sterk magnetisch veld en een natuurlijke omgeving, dit combineren met mindfulness MBCT, handenarbeid en creativiteit biedt in 66 dagen een nieuwe perceptie.

De uitvoering van onze strategie en onze vooruitstrevende visie is leidend en trans-formatief, dit geldt zowel voor de doelstelling van de stichting als alle mensen in Nederland.

De uitkomst van diverse onderzoeken over de toename van de mentale druk bij jongeren, digi- en technostress is ernstig zorgwekkend. Een rapport RIVM 2018  is hier te lezen.

ZieMens ziet dat het hele systeem OM moet en gereset moet worden. 

Zodat wij weer leren samen werken aan een gemeenschappelijke Nieuwe Menselijkheid. Kortom: de mens moet weer weten wat echt mensZijn is; natuur bewust worden en transformeren.

We willen hiermee laten zien dat ecologie,  de samenhang in de natuur, in onszelf zit en wij hiervoor de verantwoording hebben te dragen.

In onze circulair model kijken wij altijd naar de samenhang van de natuur en daarmee onze eigen natuur, welke een ecosysteem vormt. De natuur, het leven van ons mensen en de manieren van leven-samenwerken. 

Een volledig geïntegreerd model die de wisselwerking in kaart brengt van:

 • denken naar voelen
 • hoofd naar hart
 • groot naar klein
 • individu naar groep
 • natuur en mens
 • deel naar geheel

De manieren van samenleven kunnen in harmonie zijn of verstoord.

Een verstoring treed meestal in als de onderlinge samenhang verdeeld is. Automatisch zoekt ons systeem naar gezondheid en harmonie maar als een van de delen bijvoorbeeld teveel met hoofdzaken bezig is of wordt verstoord door onnatuurlijke frequenties zoeken wij tevergeefs naar balans. We ervaren veelal verergering van klachten, meer stress, frustratie of worden ziek. Balans in systemen is afhankelijk van de onderlinge samenhang en hoe wij hierop reageren. Door het denkproces te transformeren kan veelal het systeem de rust vinden om te herstellen.

“Kern van de ZieMens is dat je zelf verantwoordelijkheid draagt voor de nalatenschap en daarna je talenten, wensen en behoeften in teamverband uitvoert. Hierbij selecteer je de meest transformatieve onderwerpen op basis van ervaring, kennis en innovatievermogen.”  

Ons circulaire methode: 

 • Welke kernwaarden andere overtuigingen worden uitgewisseld? 
 • Welke behoeften, wensen zijn er?
 • Welke talenten zijn overbelicht?
 • En welke belangen zijn betrokken?
 • Welke overdrachten zijn er?
 • welke overtuigingen belemmeren?

Samen minimaliseren we deze overtuigingen om de kernwaarde en natuurlijke talenten te maximaliseren. 

Met deze aanpak kijken we naar:

 • Hoe een individu, groep of organisatie kernwaarden en talenten kunnen inzetten in een circulair ego-eco scenario, door belichte talenten samen te voegen met het geheel en of de o.a. teams. Ook onderzoeken we hoe ego-eco circulaire modellen benut kunnen worden om een bijdrage te leveren aan de circulaire doelstellingen. De samenhang van onze eigen natuur.
 • Het implementeren van circulaire modellen om circulariteit te borgen. Dit betekent bijvoorbeeld dat mensen niet alleen circulair talenten ontdekken, maar ze ook daadwerkelijk zo inzetten.
 • Of verschillende talenten dezelfde motivatie kunnen hebben om zo samen naar circulaire doelen toe te werken.

Tot slot de cruciale stap:

De aanpak uitwerken in de praktijk. Dat begint met de ontdekking van de belemmeringen van het Ego en het organiseren van de Eco-talenten tussen alle betrokken delen en of teams. Met elkaar werken we stapsgewijs het systeem uit en waar nodig proberen we bestaande kaders te herzien.

De stichting hanteert dit unieke model zowel voor:

 • Het individuele en het groepstraject: Route 66
 • De celfilosofie van Route 66
 • De opbrengsten van onze sponsoracties
 • De inrichting van onze activiteiten
TAAL / LANGUAGE