Nieuwetijdse Executive Coaching

Transformationeel leiderschap richt zich op een totaal andere manier van leidinggeven.

Transformationeel leiderschap richt zich op een totaal andere manier van leidinggeven.

Transformationele leiders motiveren medewerkers het beste uit zichzelf te halen. Ze zijn charismatisch, authentiek, vooruitstrevend en visionair. In hun team weten ze talenten te verbinden, de visie gezamenlijk te richten en er is ruimte voor persoonlijke aandacht.

Bedoeld voor mensen die een volgende stap in de ontwikkeling van hun leiderschap willen zetten

Voor wie: Executives, General Managers
Waar: Nederland of Gran Canaria
Accomodatie: altijd persoonlijk afgestemd
Investering: een offerte wordt op maat gemaakt

Wij werken zowel in opdracht van organisaties en instellingen als met particuliere cliënten.

Executive transformationele coaching wordt altijd afgestemd op de persoonlijke situatie en behoefte

De stappen zijn alsvolgt:

 • aanmelding, klik onderzoek,
 • inventarisatie, analyse transformatieve copingvaardigheden,
 • futuristic, utopische beeldvorming,
 • descriptieve analyse,
 • Ideologie en afstemming huidige copingvaardigheden,
 • plan van aanpak, herinrichting en reshape future model;
  • Implementatie, 
  • kalibreren,
  • monitor: transformationele denk-, omgangs- werkvormen.

Wat staat op het transformationele jaarprogramma

Tijdens het leertraject maken wij onder ander gebruik van zeven universele- en vier natuurkundige processtappen die wij in de transformatiecyclus van de L.E.S.S. methodiek samen hebben gebracht. De L.E.S.S. leergang bestaat uit zeven modules.

Module 1

Staat in het teken openheid; inzicht en doordrongen van de bereidheid om te veranderen. In deze module staan zelf-, leiderschapsreflectie en de copingsvaardigheden van een transformatieve leider centraal.

Stap 1: (her)ontdekken
Een herontdekking van het menszijn in oorsprong en kracht. Onderzoek de ware natuur en eigen waarde.

De aftrap van de eerste leerweek

Het programma geeft een richtlijn, en wordt altijd afgestemd op het transformatieve cyclische proces

Dag 1) De wet van natuurlijke eenheid, overeenstemming en trilling
10.00 - 12.00 Kennis, inzicht, analyse, bewegwijzering
12.00 - 12.30 Koffie/Thee Water/ Smoothie
12.30 - 14.00 Bespreking casuïstiek, regisseren en acteren
14.00 - 16.30 Warme lunch en siësta
16.30 - 19.00 Meditatie, ademhaling/body
19.30 - 21.00 Organisch biologische voeding en avondrust

Module 2

Vertragen, verstillen en verwonderen. Weer leren zien in plaats van kijken en horen in plaats van luisteren. In stilte tot beweging komen door alle zintuigen in aandacht waar te nemen. Verwondering brengt creatieve oplossingen en zet aan tot nieuwe bewegingen. Deelnemers leren om contact te maken met onbewuste gedachtengangen en leren af te stemmen op het innerlijke weten.

Stap 2: Verwonderen
De tweede stap in de cyclus is verwondering. Open leren staan van je bewustzijn naar natuurlijke eenvoud. Dit gaat vanzelf op deze dag. In en door de kracht van de natuur ben je in verbinding met de aarde en voel je direct je persoonlijke aanwezigheid en je -natuurlijke- waarde.

De aftrap van de eerste leerweek

Het programma geeft een richtlijn, en wordt altijd afgestemd op het individuele transformatieve cyclische proces.

Dag 2) De wet van non-dualisme, polariteit en afwijzing
10.00 - 12.00 Lichaam, geest en innerlijk weten, welke connectie, waar voelbaar, welke acties waar voelbaar. De kracht en de intelligentie van het lichaam. Verwonder, waar, wat en hoe
12.00 - 12.30 Koffie/Thee/ Water / Smoothie
12.30 - 14.00 Mind/body/heart work
14.00 - 16.30 Warme lunch en siësta (individuele deprogram mogelijk)
16.30 - 19.00 Meditatie, ademhaling/ bodyscan/ lichamelijke gewaarwordingen
19.30 - 21.00 Organisch biologische voeding en avondrust

Module 3

Verbinding, verkenning; een onderzoekende en experimenteel proces tijdens deze module. De deelnemer leert nieuw ontdekte inzichten door te ontwikkelen en cocreatief te handelen. Oud gedrag afleren en nieuwe ontdekkingen toepassen is vallen en opstaan. Samen met je coach, team of collega werk je procesmatig aan trail en error.

Stap 3: Creëren.
Je geest weer activeren en mee laten meevoeren. Steeds overnieuw beginnen in het creatieve proces van denken en doen is ruimte geven en nemen in het ritme van het moment. Weer openstaan en toelaten van creatie.

De aftrap van de eerste leerweek

Het programma geeft een richtlijn, en wordt altijd afgestemd op het individuele transformatieve cyclische proces.

Dag 3) De wet van ritme, vergankelijkheid en terugkeer
10.00 - 12.00 De kracht van frequentie healing. Geluiden, trillingen en voelbare resonanties zetten je gedachten stil en laten ervaren
hoe energie stroomt. Verkenning van de onder- en bovenwereld door sjamanistische begeleiding en hun oergeluiden (eerste groep)
12.00 - 12.30 Koffie/Thee/Water/ Smoothie
12.30 - 14.00 Verkenning van de onder- en bovenwereld door sjamanistische begeleiding en hun oergeluiden (tweede groep)
14.00 - 16.30 Warme lunch en siësta
16.30 - 19.00 Meditatie, Sjamanistische frequentie healing
19.30 - 21.00 Organisch biologische voeding en avondrust

Module 4

Stap 4: Verbinden en Regisseren
De kracht van gedachten en hun creatie. Actie en reactie. Je eigen regisseur ontdekken in de kracht van co-creatie.

De aftrap van de eerste leerweek

Het programma geeft een richtlijn, en wordt altijd afgestemd op het individuele transformatieve cyclische proces.

Dag 4) De wet van oorzaak en gevolg, actie en reactie, wisselwerking karmische wetten
10.00 - 12.00 De kracht van het Nu, de kennis en kracht van gedachten en het innerlijk weten
12.00 - 12.30 Koffie/Thee/Water/Smoothie
12.30 - 14.00 Gedachtenspel. de kracht van gedachten en angst-strategieën
14.00 - 16.30 Warme lunch en siësta
16.30 - 19.00 Meditatie integratie Zijn
19.30 - 21.00 Organisch biologische voeding en avondrust

Module 5

Stap 5: Acteren, be Yourself
Uiten en omzetten van de mentale en karmische processen. Transformatie oud naar nieuw.


De aftrap van de eerste leerweek

Het programma geeft een richtlijn, en wordt altijd afgestemd op het individuele transformatieve cyclische proces.

Dag 5) De wet van de dynamische balans. Het gaat hier over een samenwerkend bewegingsprincipe in de natuur. Leven creëert en beweegt in samenhang en overeenstemming

10.00 - 12.00 Evenwichtige gedachten en lichamelijke gewaarwordingen.
Non-verbale communicatie en hun natuurlijke bewegingen
12.00 - 12.30 Koffie/Thee/ Water/Smoothie
12.30 - 14.00 Regisseren en acteren:bewustzijnsvergroting casuïstiek, rollenspel, uitvoering Hartwerk in en met elkaar
14.00 - 16.30 Warme lunch en siësta
16.30 - 19.00 Meditatie, ademhaling/ bodyscan/ lichamelijke gewaarwordingen/geluiden /gedachten/ Zijn Meditatie en transformatie
19.30 - 21.00 Organisch biologische voeding en avondrust

Module 6

Jij voert de regie zelf. In deze module leren deelnemers dat gedachten en gedrag verantwoordelijkheden dragen in in elke stap, in elke actie en in elke gedachte, die ten uitvoer wordt gebracht. Deelnemers leren de kracht van gedachten, de collectieve paradigma's en het individuele implementatieproces kennen. In deze module staat kalibratie en af te stemmen op intuitief hartwerk centraal.

Stap 6: Regisseren actieplan voor de toekomst.

Dag 6) De wet van geslacht. Alles en iedereen een mannelijke en vrouwelijke kant heeft. Hun kracht en zwakte in harmonie en disbalans. Logica vs liefde 

De aftrap van de eerste leerweek

Het programma geeft een richtlijn, en wordt altijd afgestemd op het individuele transformatieve cyclische proces.

10.00 - 12.00 Inzicht dualiteit en non dualisme.
12.00 - 12.30 Koffie/Thee/ Smoothie
12.30 - 14.00 Ontdek, verwonder, creëer, regisseer en acteer
14.00 - 16.30 Warme lunch en siësta (individuele deprogram mogelijk)
16.30 - 19.00 Integratie transformatieplan bespreking
19.30 - 21.00 Organisch biologische voeding en avondrust

Module 7

Integratief en circulair. Deelnemers leren inzien dat een transformatieve beweging voortkomt uit verstilling, vertragen en vertrouwen. De afstand tussen geraakheid en actie vertraagt aanzienlijk, dit geeft ruimte om op een transformatieve en verbindende manier te reageren.

Stap 7: Integeren & transformeren
Integratie en samenvatting vorige lesdagen.

Dag 7) De wet van de aantrekking
10.00 - 12.00 Het magnetische veld van aantrekking, harmonie en balans.
12.00 - 12.30 Koffie/Thee/Water/Smoothie
12.30 - 14.00 Verbind, creëer en integreer
14.00 - 15.00 Warme lunch
15.00 - 16.00 Certificering en afsluiting L.E.S.S

Onze aanpak kenmerkt zich door een blijvende verandering

Een persoonlijk afgestemd transformatief leertraject en uniek voor elke deelnemer. De verwachting is hoog, wij gaan uit van een 100% bereidheid, inzet om eigen schaduwzijden te ontmoeten en te herstructureren. De eerste zeven dagen van dit jaartraject start op Gran Canaria op unieke en afgelegen plekken in de bergen. Waar ongestoord van technologische en andere prikkels intensief een begin wordt gemaakt voor een transformationeel leiderschapsjaar.

Wil je meer weten? Of heb je vragen?

Over een persoonlijke, leiderschaps- of executive vragen voor een integrale en trans-formatieve benadering?


Laat het ons weten, wij nemen contact met je op!

Contact

Contact Wij staan je graag […]

Neem hier contact met ons op
TAAL / LANGUAGE