Inclusiviteit gelukkig door verschillend te zijn

Inclusiviteit gelukkig door verschillend te zijn

Erbij horen, gewoon zoals je bent

INCLUSIVITEIT

Het beste uit jezelf halen en talenten bundelen. Het zijn juist de verschillen die het belang van het geheel dienen. Samen werken met en aan elkaars talenten, deze belichten en verlichten. Ze te ondersteunen en verbinden is van groot belang voor het ontwikkelen en behouden van ons gezamenlijk welzijn.

Bij de stichting draait het om de natuurlijke eenvoud en de kracht van een ieders inzicht. Wij gaan uit van de universele kennis en de kracht, verbonden aan ieders talent. Iedereen heeft een eigen kracht en talent. Samen creëren wij een geheel. Wij van ZieMens zien de mens als uniek in zijn of haar kracht. Wij doen er allen toe, precies zoals we werkelijk zijn. Dit is voor ons inclusie; samen talenten verbinden.

Wij stimuleren en activeren zoveel mogelijk de eigen kernkrachten door ze op een natuurlijke manier met elkaar te verbinden. Dit doen wij door onze deelnemers te zien in hun eigen kernkracht en deze op een open en aandachtsgerichte wijze toe te passen. 

We doen dit in samenhang met natuurlijke eenvoud. Want alles in de natuur is perfect afgestemd en volledig in harmonie met elkaar. Gelukkig weten mieren dat ze mieren zijn en zijn wij mensen helaas vergeten mens te worden.

Wij mensen zijn nu eenmaal onderdeel van een natuurlijke orde in samenhang met de natuur. Van binnenuit weer onze natuurlijke orde stimuleren en activeren is een eerste stap naar heelheid. Onze eigen tijd weer ontdekken en buitenom aangeleerde processen leren kijken. Want de kracht ligt immers in onszelf!

Alle mogelijke verschillen tussen mensen onderling bepalen de diversiteit. In veel situaties zijn of lijken verschillen niet relevant, echter deze nieuwe generatie jongeren ervaart wel degelijk de gevolgen van anders zijn. Met name in situaties wanneer het verschil niet (h)erkent of begrepen wordt. De samenleving en/of omgeving geeft het verschil dan een veelal starre verklaring of betekenis die niet klopt met de werkelijkheid, met verstrekkende gevolgen.  Wij staan en gaan voor inclusiviteit, waarin iedereen meetelt, iedereen van waarde is, iedereen zijn eigen veerkracht heeft en iedereen participeert.

In onze visie is het de nieuwe generatie jongeren die deze wereld in een harmonische samenleving kan veranderen en bijeen kan brengen. Helaas voelen veel van deze jongeren zich niet meer gelukkig. Ze zijn veelal gediagnosticeerd, daarnaast zijn ze hooggevoelig, intuïtief, creatief en hebben een eigen aard en wijsheid. Wij vinden dat zij een natuurlijke omgeving nodig hebben om hun authentieke kwaliteiten weer te herontdekken en hun eigen talenten te ontplooien. Het leef- en werkklimaat waarin ze meestal zijn opgegroeid voldoet niet meer aan hun kwaliteiten en talenten, het biedt hen weinig of geen ruimte om tot ontplooiing te komen.

In Gran Canaria bieden wij deze nieuwe generatie de mogelijkheid om henzelf, in een zeer krachtige en natuurlijke omgeving, in 66 dagen opnieuw te (her)ontdekken en te bouwen aan een nieuwe toekomst voor henzelf en voor onze wereld.

Erbij horen precies zoals je werkelijk bent. Is een ontdekkingstocht naar binnen gericht daar waar de natuur onze gids en bron is.

TAAL / LANGUAGE