L.E.S.S. Transformatie

L.E.S.S. Transformatie

Voor transformatieve leiders en organisaties

Love – Earth – Soul – Spirit: natural leadership transformation

De natuur is het grootste wonder op aarde, met haar eigen ritme, structuur en cyclus. De aarde heeft haar eigen universele wetten en behoudt daardoor altijd haar harmonie. Ze is een echte leraar, voor ons.’

De mens kan veel leren van de natuur, haar ritme, haar lessen en haar wetten. Daarom vinden onze transformatieve trajecten plaats in Gran Canaria. Hier beschikken wij over authentieke locaties waar de eenvoud en de kracht van onze eigen natuur intens voelbaar is, de natuur is hier nog ongeschonden en oerachtig is.

In de kracht van deze natuur rethink je de oorsprong terug. Denken stopt als het ware vanzelf waardoor er ruimte ontstaat voor ‘echt’ zicht. Van hieruit ont-denk je en daarmee ontleer je vastgeroeste patronen in denken, je hart gaat weer openstaan voor natuurlijke leiderschapskwaliteiten.

Ontleren is back to basic herontdekken wie je werkelijk bent, waar je natuurlijke kwaliteiten behoeftig zijn en hoe je in hart-, natuurrijke verbinding werkt en leeft.

Er is een nieuwe tijd aangebroken: anders werken en natuurlijk leidinggeven

Transformationeel leiderschap richt zich op een totaal andere manier van leidinggeven. Leidinggeven met Hart en meer aandacht voor het persoonlijke ontwikkelingsproces.

Transformationele leiders motiveren medewerkers het beste uit zichzelf te halen. Ze zijn charismatisch, authentiek, vooruitstrevend en visionair. In hun team weten ze talenten te verbinden, de visie gezamenlijk te richten en er is ruimte voor persoonlijke aandacht.

Om natuurlijk leiding te kunnen geven in deze tijd moet je als leider transformatief zijn. Openstaan en meebewegen, en niet bang zijn voor eigen schaduw projecties. Alleen dan kun je met je team en medewerkers groeien naar een totaal nieuwe organisatiecultuur. Waarin je samen de organisatiewaarde en -missie herdefinieert en nieuwe spel- en gedragsregels bepaalt. Jouw echte waarde in talenten ontdekt en creatief en verbindend kunt zijn in je team.


Weer durven kijken naar ons zelf, balans en innerlijk welbevinden hervinden en weten wie jij bent. Dat is de nieuwe tijd van leiding geven. KenUzelve.


Hartwerk
Het aanleren van natuurrijk gedrag, wat zich richt op organisch leidinggeven, is tevens het afleren van oud aangeleerd gedrag. Deze transitie gaat gepaard met ups en downs zowel in de teams als bij de leiding zelf. Daarom is het van belang dat leiders en hun teams goed ondersteund en gecoacht worden tijdens dit proces. Transformationele leiders begeleiden vanuit Hartwerk, rechtvaardigheid, gericht op vertrouwen en verbinding van talenten. Ze kennen immers hun hoofdzaken en varen bij hartwerk een gezamenlijke koers.

Elementaire natuurwetten
De krachtige oernatuur laat deelnemers ervaren wat het is om in balans en harmonie te zijn. Leiders gaan back to basic, op (her)ontdekking. Ze leren door ervaring de eenheid voelen in natuurlijke elementen. Worden zich bewust van hun verbinding met de eigen natuur. Ze integreren de meest elementaire natuurwetten: elektromagnetische velden, sterke kernkrachten, zwakke kernkrachten en zwaartekrachten. Deze natuurwetten en energieën geven een heel nieuw inzicht in het gezond functioneren van mensen en ook van teams in een organisatie, en komen in een energieker daglicht te staan.

Bewust worden van elementaire natuurkrachten brengt inzicht in de samenhang tussen sterke en zwakke krachten in een organisatie. Deze krachten bepalen hoe wij in aanraking (zwaartekracht) met elkaar omgaan in het leven en het werk en hoe deze energieën (elektromagnetisch) op elkaar inwerken. Zo binnen zo buiten, zo boven zo onder. Deelnemers leren deze natuurrijke en energetische lessen OM te zetten in de organisatie. Dit geeft een intens frisse en transformatieve boost voor henzelf, hun team van medewerkers, en daarmee voor de hele organisatie

Duurzame organisaties
Organisaties die meebewegen in tijden van transitie zijn organisaties die natuurlijke menselijke groei bevorderen door zich te richten op het lerend vermogen van mensen. Om samen tot nieuwe manieren van werken en leven te komen. Uitdagingen aangaan, snel beslissingen nemen en falen zien als nieuwe kansen.

Duurzaam organiseren is transformeren en dynamisch meebewegen in natuurlijke krachten. Het transformeren en begeleiden van een organisatie vergt veel aandacht en tijd. Het hele systeem moet namelijk OM: het is tijd voor nieuwe leiders die anders leiding geven.

Het continu trainen en verbeteren is voorbij: we moeten naar binnen keren en daarvan leren, terug naar natuurlijk leiderschap, van binnenuit, authentiek, natuurrijk, congruent leidinggeven. 

Echte leiders

Echte leiders worden steeds minder beoordeeld op de positie die ze innemen en steeds meer op de mens die ze zijn. Mensen zijn rollen gaan spelen, ingegeven door hun werk/school- omgeving, aanzien, status, ego en identiteit. Zelden hebben ze onderzocht wie ze werkelijk -van nature- zijn. Daarom is transformationeel, authentiek leidinggeven in de wereld van vandaag cruciaal. Het is een onvermijdelijke investering in de toekomst voor het nieuwe werken van mens, natuur en circulaire organisaties. Eerlijk zijn naar jezelf en je medewerkers is essentieel voor een organische transformatie. Het is een natuurrijke kennisoverdracht: leiders die bewust worden, zin geven en op herontdekking gaan, dragen hun kennis over. Het is een zware, innerlijke tocht waar ontdekkingen groots en voedend zijn. 

Zoals een zaadje ontspruit, heeft een organisatie en haar leiders ook een goed bewerkte bodem, aandacht, voeding en tijd nodig om te groeien en te bloeien.

De natuur kan worden omschreven als leidend, systematisch, georganiseerd en verbonden. Daar wij een deel van de natuur zijn, komen we in deze oeromgeving,  weer in contact met onze ware kern. Zo kunnen we de natuurrijke krachten en wetten waarnemen, integreren en omzetten in duurzame oplossingen voor organisaties.


Een mens- natuurrijke verandering

Kijk achter je masker

Werk aan jezelf


Transitieplan

Voor elke organisatie en voor elke leider wordt een meerjaren transitieplan ontwikkeld. Dit plan zorgt ervoor dat het transformatieve traject vanaf de basis goed staat. Monitoring en op tijd bijsturen van het transitieplan is belangrijk voor de juiste afstemming in visie, planning, teamgenoten, medewerkers, budget en tijd. De transitiecoach is degene die waakzaam is en de gesprekken voert met de leiders van de organisatie. Bij een organische transformatie zijn het de leiders die transformeren. Aan de hand van een op maat geschreven transitieplan helpen zij de organisatie op weg naar een beter organisch en duurzaam bestaan.

De coaches van ZieMens hebben intensieve ervaring als transformateurs bij kleine maar ook grote projecten. Zij zijn gespecialiseerd in transformatief management, waakzaam en scherp in het signaleren van bedreigingen en kansen. Onze coaches gaan niet alleen in het bestuur of de directie aan het werk. Het is het totale plaatje waar de focus op ligt. Want net als in de natuur is het belangrijk om de juiste grondstoffen te hebben voor een gezonde groei. Zodat de wortels, de stam, de bladeren en de toppen blaken van gezondheid en het één geheel is. Zo kijken wij bij ZieMens organisch. Zo onder, zo boven en zo boven zo onder: het is de som der delen die het geheel vormen. Zo ook bij ons mensen en in organisaties is een goed begin het halve werk.

Goed voorbeeld

Goed voorbeeld begint aan de top van een organisatie. Om transformatie te bewerkstelligen wordt er een meerjarig transitieplan op het gebied van communicatie en organisatie geschreven, transparant voor de gehele organisatie. Zodat alle medewerkers binnen de organisatie betrokken zijn. Goed voorbeeld doet namelijk goed volgen. Medewerkers die zien dat hun leiders zelf initiatief nemen en meebewegen om te transformeren raken sneller geïnteresseerd en gemotiveerd om te veranderen. Met aandacht, betrokkenheid en heldere communicatie wordt elke medewerker op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Saamhorigheid en samen sterk is de kern van een transformatieve, duurzame organisatie.

Goed voorbeeld doet goed volgen


L.E.S.S. -transformatief leiderschapstraining

L.E.S.S. transformatie staat voor minder Hoofdzaken en meer Hartwerk. Eenvoudigweg Love voor meer hartwerk, Earth voor basis en natuurrijke aardekennis, Soul staat voor meer saamhorigheid en zielsverbinding, waar Spiritualiteit de gezamenlijke visie uitdraagt in creativiteit in duurzame organisaties. Voor deze training is bereidheid, inzet en zelfontwikkelingskennis nodig. Deelnemers gaan namelijk zeven dagen ‘back to basic’ op unieke, authentieke en zeer afgelegen plaatsen in de bergen van Gran Canaria intensief bezig met zelfonderzoek in natuurrijke eenvoud. Deelnemers leren organisch leidinggeven, onder andere door zicht in zichzelf te verruimen en waar te nemen hoe de natuur in verstoring steeds haar balans hervindt.

Herstructurering
Onze transformatieve coaches zijn directief en kennen allen de universele en natuurrijke wetten. Ze weten wat het is om door de kruipruimtes te kroelen om van onderen te beginnen en te zien wat bovengronds groeit. Net als de natuur zichzelf hervindt zo ontdekt de leider zijn ware zelf in de diepte van zijn kunnen. De natuur herstructureert zichzelf namelijk steeds weer waardoor nieuw leven en nieuwe krachten zich ontvouwen. Leiders leren oerachtige technieken toe te passen en aangeleerde overbelaste cognities te herstructureren.

Werk aan jezelf
Deze transformatieve training is speciaal ontwikkeld voor ceo’s, managers, coaches, psychologen, maatschappelijk werkers, adviseurs en professionals op het gebied van organisatieontwikkeling, gespecialiseerd in jeugdzorg, onderwijs en de gezondheidszorg. Voor diegenen, die al enige kennis bezitten van persoonlijke zelfontwikkeling en een stap verder durven te gaan. Hiernaast is deze training ook geschikt voor alle sectoren zoals ICT, communicatie, veiligheid en overheidsinstellingen. Alle systemen moeten namelijk OM – transformeren – in werk, denk en handelingswijzen.


Het hele systeem moet OM, dit begint bij de weg naar binnen in Jezelf!


Uitdagend en moedig

L.E.S.S. is er voor diegenen die de uitdaging durven aan te gaan om het zicht in zichzelf te verruimen en te verdiepen. Voor hen die niet bang zijn voor eigen schaduwzijden en projecties. Zij die de moed voelen om zicht in het eigen -natuurlijke- proces zeven dagen intensief aan te gaan.

Gran Canaria

De transformatieve training vindt plaats op unieke oervulkanische krachtplekken in Gran Canaria. Waar de kracht van de Aboriginal cultuur in haar eenvoud, harmonie en natuur voelbaar magnetisch en magisch is. Deze oerkrachten in verbinding helpen mee dat je in zeven dagen van hoofdzaken naar natuurlijke hartfrequentie resoneert.


Ontdek nieuwe dimensies

Ons hartritme en innerlijk weten worden weer in de juiste frequentie afgestemd. Je wordt dagelijks uitgedaagd en gestimuleerd door: sjamanistische oergeluiden, deep frequency soundhealing, cognitieve herstructurering, emotionele deprogrammering, innerlijk schaduwwerk, meditatie en yoga, helende magnetische REE velden en gezonde biologische voeding.

Tijdens de 7 trainings dagen zijn de theorielessen in de ochtend. In de middag gevolgd door praktijkervaringen/workshops, individueel of in kleine groepen. De middagen zijn proactief: je wordt flink fysiek en mentaal uitgedaagd, je ontdekt nieuwe dimensies die je dagelijkse leven verrijken.

Aan het einde van de L.E.S.S. heb je: 

 • je innerlijke kompas weer juist afgesteld
 • je intuïtie, empathie, en zelfbewustzijn verbeterd 
 • helderheid, compassie, bewustzijn en moed verworven 
 • je natuurlijke leiderschap vergroot
 • je spirituele wijsheid vergroot
 • geleerd hoe talenten in te zetten
 • een nieuwe, evenwichtige en tolerante manier van denken verworven 
 • je non-dualiteit verkent
 • je angsten, stressoren in kaart gebracht
 • je fysieke, mentale en spirituele gezondheid verbeterd
 • ons project Route 66 gesteund en hiermee overbelaste en kwetsbare jongvolwassen een kans op een beter en gezond leven gegeven
 • geïnvesteerd in het Ego- Eco circulaire steunmodel

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door het onderstaande formulier in te vullen. Wij nemen dan persoonlijk een checklist door en stemmen ons goed af of de L.E.S.S. transformatieve leiderschapstraining geschikt is voor jou en je organisatie. Transformatie vergt nogal veel inzet van de deelnemers. Aanmelding is niet gegarandeerde deelname.

Met je boeking draag je bij aan nieuwetijdsjongerenwerk ‘Route 66’


Aanmelding L.E.S.S. transformatief leiderschapstraining
Voor een L.E.S.S. training met je eigen organisatieteam zijn de data en de locaties in overleg te boeken
Transfers worden verzorgd van en naar het vliegveld of bij één van onze vaste ophaalpunten. All in: lessen, lesmateriaal, het voor- en na-traject, luxe outdoor accommodaties, culinaire gerechten, consumpties, outdoor activiteiten zijn inclusief de prijs, behalve de vlucht van en naar het eiland en eventuele additionele coaching en/of therapieën. Prijzen zijn exclusief Btw.
Beschrijf hier voedingswensen, allergieën of stel je vraag
TAAL / LANGUAGE