Perceptie verandering

Perceptie verandering

Zicht verandert binnenin

Grote transformaties komen voort uit eenvoudige veranderingen

Wereld in crisis

De wereld zit in een reset, we worden beheerst door crisis, chaos, overheersing en controle. Onze maatschappij is enorm gecompliceerd geworden en hierdoor mensonvriendelijk en onleefbaar. De mens is ver weg gedreven van de natuur; we zijn gaan leven in een virtuele informatiesamenleving en online mensen geworden. ‘We hebben een samenleving gecreëerd die we als mens niet meer kunnen bevatten’, zegt psychiater en filosoof Damiaan Denys. ‘Dit gaat ons geleerde verstand te boven. Miljoenen jaren lang was de ervaringswereld van de mens niet veel groter dan zijn directe omgeving. Het menselijk brein is zo geprogrammeerd dat het die omgeving probeert te doorgronden. Maar in een grenzeloze wereld vol prikkels, vol complexe informatie en alternatieve waarheden zien we door de bomen het bos niet meer. Het effect van zo’n overweldigende hoeveelheid informatie op de mens en op die van de maatschappij als geheel is enorm.’

Culturele en sociale impact

We voelen allemaal de behoefte om iets voor de wereld te doen om betekenis te krijgen.

Maar veel mensen ervaren dat ze de controle over hun situatie in hun omgeving kwijt zijn, ze hebben geen invloed meer door de complexiteit van de wereldproblematiek.

Onze cultuur beslist en vertelt ons wat belangrijk is, maar cultuur is een barrière. Andere culturen nemen de dingen anders waar.

Het zijn culturele mythes die het bereik en de manieren waarop we denken vormgeven en beperken. We zien alleen wat we denken te zien.

Transformatie van perceptie

We zien alleen wat we willen zien, het is onze persoonlijke perceptie. Wat we zien is een projectie, een interpretatie van informatie. Het is geen weerspiegeling van wat er werkelijk gebeurt. Mensen zijn in een illusie gaan leven en denken dat ze de wereld waarnemen, maar in feite is die wereld er helemaal niet, het zijn perceptuele fouten. 

Onze normale waarneming is een proces van gecontroleerde hallucinatie: niets is zoals het lijkt. In zekere zin is het enige wat we weten dat echt is, onze eigen ervaring. 

We zullen onze perceptie drastisch moeten veranderen om te overleven in de huidige maatschappij.

Nieuwe wereldorde: de virtuele wereld

We zijn in een geheel nieuwe wereldorde terechtgekomen waar crisis en chaos overheersen en regeringen en nieuwe machtsspelers ons leven bepalen en onze vrijheid wegnemen. Angst en controle beheersen ons leven. Een situatie die we nooit eerder hebben meegemaakt en die ons menselijke, sociale en maatschappelijke leven enorm beïnvloedt. We staan aan het begin van een grote omwenteling: een (r)evolutie.

Onze levensstijl zal drastisch veranderen. Kunstmatige Intelligentie -AI- neemt al wat menselijk is over en controleert het menselijk brein en alle natuurlijke, menselijke activiteiten.

De mens zal alleen nog meer worden overspoeld met informatie. Ons menselijk leven zal totaal veranderen en niets zal meer zijn zoals het vroeger was. 

Wij zijn met ons allen informatieverwerkers geworden met alleen nog maar gegevens tot onze beschikking; we zijn letterlijk en figuurlijk uit onze natuur gehaald. Beroofd van onze kern, onze ziel, onze zaadjes, onze voeding.

Decennia geleden al zijn we geprogrammeerd en geïndoctrineerd en uit ons natuurlijke proces gehaald. We zijn onderwijs-, opvoedings en geloofssystemen gaan aanhangen die ons niets gebracht hebben. Deze kennis dient ons niet meer en we weten niet meer wie we werkelijk zijn. De moderne mens is verdwaald en leeft in angst, pijn en verdriet, vanuit tekorten en verlangens. 

Het tijdperk van het verval van de mens

De afgelopen eeuw hebben wij geleerd om industrie, geld, technologie, internet, social media en data als onze bronnen te zien. We hebben een onnatuurlijke leer- en leefomgeving gecreëerd, waar geld, aanzien, prestatie, materialisme en consumentisme onze kernwaarden zijn geworden en we zijn weggedreven van onze natuurlijke aard en ware essentie. Mensen zijn diep geconditioneerd en vol geprogrammeerd met informatie, data en regels waar we ons naar zijn gedragen, naar leven en in geloven. We zijn van welzijn in welvaart gaan geloven. Van hartwerk en natuurlijke verbinding naar hoofdzaken en illusies gegaan.

Steeds meer mensen worden wakker en komen tot het inzicht dat ze leven in een bedachte, gematerialiseerde, kapitalistische virtuele wereld. Een maatschappij die we zelf hebben gecreëerd en waar kennis, prestatie, macht, geld, systemen en keurige programmering onze kernwaarden zijn geworden. Opgelegde en aangeleerde valse waarden waar we in zijn gaan geloven en ons al decennialang naar gedragen. Wat we doorgeven is een zieke wereld. Waar wij een samenleving gecreëerd hebben waar we met zijn allen verantwoordelijk voor zijn, waar we onze kinderen, de jonge generatie in hebben meegenomen. Waarbij de aandacht voor de natuur, de liefde, onze hartsverbinding en nabijheid verloren gaat. Inmiddels leven we in een anderhalve meter (nieuwe)maatschappij, waar de natuur en liefde bijna verboden is en tot verval komt. Opgestaan is een gecontroleerde virtuele en digitale wereld, een wereld van afstand, illusie en onnatuurlijkheid.

Willen we deze samenleving aan hen doorgeven?

Om de nieuwe generatie een toekomst en kwaliteit van leven te bieden zullen we onze perceptie drastisch moeten veranderen en transformeren om weer in verbinding te komen met onze ware aard, onze natuur en ons weer verbinden met onze kernkrachten.

We zullen moeten gaan inzien wie wij mensen werkelijk zijn, wat wij echt nodig hebben en waar wij voor leven. Hiervoor moeten wij uit de illusie voorbij het denken stappen en weer gaan leren leven. Moed, kenUzelve training, rehabilitatie en aandacht is hiervoor nodig.

Weer samen werken aan een nieuwe gemeenschappelijke menselijkheid, een circulaire samenleving van inclusiviteit en bewustwording, waar ervarend leren, natuur en mens weer centraal staan. Daar moeten wij onze aandacht op gaan vestigen.

En samen deze nieuwe gemeenschappelijke menselijkheid doorgeven aan de jonge generatie. Het begint allemaal in onszelf. Daar zit de sleutel om tot verandering te komen.

Bewustwording is een eerste stap voorwaarts!

TAAL / LANGUAGE