Het is essentieel om ons bewustzijn uit te breiden

Bewustwording is een proces van ontwaking van de Ik naar een Wij houding, dit leidt vanzelf tot meer rust en saamhorigheid.

SIMPEL

Bewustzijn is de enige sleutel tot leven in vrijheid in feite is het de sleutel tot alles dat leven en zin geeft. Bewustwording brengt ons meer in het hier en nu en laat ons het leven met meer aandacht beleven.

Bewust worden van geprogrammeerde, gevormde (negatieve) patronen en ongewenste herhalende gewoonten, leefregels en waarden en inzichtelijk hoe:

 • deze zich verhouden in je denken en doen,
 • patronen vaste vormen hebben gekregen,
 • hardnekkige gewoonten positief of negatief het leven wedekerig beïnvloeden,
 • automatismen cultureel en via ik-delen werken,
 • we disfunctionerende geloofsovertuigingen en vastgeroeste waarden doorgeven en herhalen in denken en doen en nalatenschap?

Om een transformatie ingang te zetten.

Bewustwording van ons menszijn, is de essentie van Al wat leeft!

Een magische zelfontwikkeling

Begint bij jezelfVertraag

Verstil

Beweeg

Leef

Verbind

Creëer

Uitdaging

Vind jezelf

BEWUSTWORDEN

Verbinding

HOOFDZAKENVSHARTWERK
Bedacht denkenNatuurlijk ritmisch
Verleden – toekomst Heden – Nu
Conceptioneel Creatief
DualiteitNon-duaal
ProgrammeringCreatie
Conditionering Confrontering
VernauwingVeruiming
ControlerendVertrouwen
Angst/onzekerheidLiefde/openheid

LEER JEZELF KENNEN

Leven met meer bewustzijn is leven met meer hoop, in meer liefde, met meer vrede en vreugde. Alleen wanneer we bewustzijn, zullen nieuwe verbindingen, creaties, oplossingen en nieuwe inzichten tot stand komen.

Bewust mens zijn leer je door innerlijk werk. Je moet eerst helder hebben en zelf ontdekken waar je bewust van wilt worden en waarom je eigenlijk zou willen veranderen. Als je je eigen tekorten, verlangens en onderliggende talenten beter inziet, vind je meer innerlijke drive om de verandering aan te gaan en te doorstaan.

Bewust mens leren zijn, leer je door spiegeling, aandachtgerichte training, zelfstudie, meditatie en bereid zijn om aan diepere inzichten te werken.

Bewuster leren leven is weten wie je leven bestuurd, jij zelf of een (oud)programma?

TIJD VOOR HARTWERK

Bewust menszijn leer je door:

 • zelfbewustzijnstraining
 • innerlijk werk
 • zintuigen te stimuleren
 • aandachtgerichte oefeningen
 • mindfulness
 • meer tijd met jezelf door te brengen
 • meditatie/yoga
 • in een natuurlijke omgeving connecten
 • mee te doen met een bewustzijnstraining of een retreat

Bewustworden begint met de innerlijke drive en de bereidwilligheid om jezelf echt te leren kennen.

Zie hieronder ons nieuwetijdse aanbod om tot zelfbewustzijn te komen.

Aanbod diensten

ONLY YOU CAN CHANGE YOUR WORLD Wake-up call: Transformeer je bewustwording! Stap uit je denken en voed je leven. Ervaar een ‘out of your mind’ en ancient-sounds challenge en ontmoet je spirit. Beleef de kracht van jouw innerlijke drive en zie je ware aard. WakeUp doe je zelf, wij faciliteren […]

Zie hier het aanbod

Kantoor Nederland:
Hengelo (ov) bezoek volgens afspraak

Email: info@ziemens.nl

Kantoor Spanje:
Calle de Arteara 17
35108, Arteara, San Bartolome de Tirajana, Gran Canaria

KvK: 78234301
RSNI: 861312879
Rabobank: NL 31 RABO 0362 6154 70

TAAL / LANGUAGE