Samen met onze partners en co-creatoren bouwen wij aan een betere en nieuwe wereld, wil je mee doen, contact ons

De missie van ZieMens is het creëren van een betere natuurlijke wereld voor de nieuwe generatie, ons 66 dagen natuur rehabilitatieproject Route 66, dat in 2020 op Gran Canaria, van start gaat. Wij zien onze verantwoordelijkheid en plicht om onze kinderen, de jonge generatie, te helpen rehabiliteren en ze een kans op nieuw leven te geven.  

Alleen kunnen we het niet. Wij verbinden ons van harte met enthousiaste mensen en organisaties die onze missie en visie ondersteunen en met ons willen samenwerken. Door het bundelen van ervaringen, kennis en talenten staan we sterker en strijdvaardiger. 

Om als platform een speelveld te creëren waarin mensen, verbinden, participeren, co creëren en actief verantwoordelijkheid nemen om de nieuwe generatie te helpen een nieuwe, natuurlijke wereld te bouwen. 

Wij werken samen met verschillende jongeren instanties, gemeenten, kennisinstituten, instellingen en ondernemers. Mensen en organisaties die ook het grote plaatje zien, begaan zijn met kwetsbare jongeren die zich buiten de maatschappij gezet voelen en deze jongeren actief ondersteunen. 

Onze nationale en internationale co creatoren zijn sociale, bezielde mensen. Professionals en vrijwilligers met ruime ervaring op het gebied van (natuur)coaching en transpersoonlijke transformatie. Ieder met hun eigen expertise en met kennis van cognitieve, spirituele en emotionele processen.

Het is hoog tijd om onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de nieuwe generatie en onze aarde in te zien en te transformeren naar een veranderend bewustzijn”.

Route 66

Avontuurlijk – Spiritueel – Natuurlijk – Uitdagend Route 66 “De sleutel naar een beter leven is bewustwording. Daarom is het kennen van onze eigen talenten en natuurlijke kernkrachten een verbinding die ons laat zien wie wij mensen werkelijk zijn“ Route 66 is een innovatief zeer uitdagend en natuurrijk, kleinschalig rehabilitatieproject […]

Wil je met ons samenwerken of meer informatie neem dan contact met ons op

TAAL / LANGUAGE