Verandering begint bij jezelf!

Transformatie

We leven in een transformatietijdperk en gaan allen door een tijd van bewustwording en verandering heen. Onze samenleving is enorm complex geworden. Systemen die ons jarenlang hebben gediend, zijn uitgewerkt. Mensen en systemen moeten drastisch veranderen; een totale ommezwaai maken in inzien, denken en handelen. Verandering van perceptie vereist een totaal andere aanpak en grote veranderingen in vastgeroeste diepgewortelde normen en waarden, structuren, systemen en processen. Elk veranderingsproces vraagt een proactieve houding: inzicht en verantwoording zal op elk niveau zijn draagkracht vinden.

Inzicht = Zie Mens en veranderen is transformeren.

Wat kunnen we aan?
Ons voorgeprogrammeerde denken kan niet bevatten wat er om ons heen gebeurt. Het is te veel, te complex en te groot, ons denken zoekt naar oplossingen en heeft niet geleerd hoe te overleven in tijden van chaos en crisis. We hebben geleerd hoeveel 1+1 is en wanneer de t achter de d hoort. Maar niet wat echt belangrijk is en wat goed voor ons zelf is. Dit klinkt best zorgwekkend, maar we kunnen -het- zelf veranderen door van hoofdzaken te transformeren naar hartwerk. Ons vermogen en de wilskracht om te veranderen is in deze bijzondere tijd nog nooit zo groot geweest.

Stress
Langdurige stressfactoren zijn een aanslag op ons immuunsysteem: stress is inmiddels volksziekte nummer 1 geworden. We zijn sneller vatbaar voor ziekten, hebben verschillende, vaak onverklaarbare mentale en fysieke klachten en voelen ons oververmoeid, depressief en angstig. Met name langdurige onzekerheid, chronische overbelasting en hoge werk- en studiedruk maken dat veel jonge en oude mensen gestresst zijn, geen uitweg meer weten en een moeilijke periode doormaken. Sociale isolatie, angst en eenzaamheid in deze turbulente tijd activeert veel stressoren die ons ziek maken. Door de grote zorgen is de kwaliteit van leven voor velen afgenomen en is ons welzijn en welbevinden ernstig aangetast. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan innerlijke rust en ontspanning in hoge mate toe. Hoe om te gaan met stress in deze hectische tijd? Hoe fysiek en mentaal weerbaarder worden? Hoe je immuunsysteem een boost geven? Deze vragen zijn orde van de dag.

Wereldproblematiek
De wereldwijde gebeurtenissen en veranderingen laten diepe sporen achter en eisen hun tol. In deze snel veranderende en onzekere tijd zijn veel mensen uit balans. We zijn in de ban van een hardnekkig virus en dwingende restricties die ons controleren en onze vrijheid beperken. Bestaande sociale – en economische structuren zijn ontwricht en steeds meer mensen zijn ontredderd. We raken uit de menselijke verbinding door verregaande technologisering en digitalisering en leven in een virtuele wereld. De nalatenschap van de keuzes van onze generatie wordt steeds beter zichtbaar. Klimaatverandering vormt een enorme bedreiging voor onze natuur en het leven van mens en dier op aarde. Door menselijk handelen is de biodiversiteit de afgelopen honderd jaar met 70 procent afgenomen. Er zijn sterk vervuilende milieufactoren en er is meer schadelijke straling dan ooit. Wereldwijd staan natuur en mens onder druk.

We zien onze ouderen en kinderen lijden in een wereld waar de toekomst duister en onbekend is. We zien vrienden en familie op afstand en geliefden in stress. We worden ons massaal bewust in deze tijd waarin tegenstellingen om ons heen de uitersten in ons zelf lijken te weerspiegelen. Waar afstand de norm is en ziekte de vorm, vraagt deze tijd dringend om een drastische verandering bij ons mensen: verruimd bewustzijn en zelfinzicht, ander gedrag en anders handelen.

Werken aan jezelf
Om deze periode te doorstaan en te overleven, moeten we uit Hoofdzaken terug naar Hartwerk. Dichtbij jezelf blijven en leren wie je werkelijk bent, is de belangrijkste stap. Mindful leren leven en werken om weer in balans te komen en innerlijke rust te vinden.

Een transformatie van binnenuit zodat we de rust en ontspanning, ook in heftige tijden, steeds in onszelf hervinden. Balans zit binnenin. Hoe heftig de storm buiten ook kan worden: de stilte zit in ons. Werken aan jezelf is nu cruciaal.

“Denken voorbij denken Zien”

In stilte natuur voeden


Crisis
De hedendaagse coronacrisis en de daarbij horende restricties laten ons zien dat wij in een transformatieve tijden leven. Zoals het ooit was, zal het nooit meer worden. Maar hoe dan wel? Gekooid door maatschappelijke normen en waarden? En welke wereld staat ons te wachten? Maar kloppen de cijfers, adviezen en opgelegde regels wel? En wie zijn wij eigenlijk als menselijk wezen en wat is ons doel hier? Wat wordt ons voorgehouden en geleerd? Zien en nemen wij de verantwoordelijkheid voor ons eigen aandeel wel? En hoe nu verder?

Allemaal vragen die bij een transitie op weg naar transformatie horen, naar het nieuwe mensZijn, het nieuwe leven en werken. En uiteindelijk, naar een betere en leefbare wereld. Waarbij vragen ons bewust maken en leiden tot (zelf)onderzoek. Waar wij langzaamaan loskomen van opgelegde, aangeleerde, overgeërfde waarden, overtuigingen en normen. Weer gaan (her)ontdekken wie wij werkelijk zijn als mens. En wat ons innerlijk drijft en wat het echte doel is. Deze crisis zal ons dichterbij onszelf brengen dan welke crisis ooit in de geschiedenis.

Het is NU tijd voor een OMmezwaai in denken en doen en jij hebt de sleutel!

In de transitie op weg naar MensZijn ga je inzien dat veel waarden en normen niet meer in jouw leven of organisatiecultuur passen. Maar wat dan wel en hoe kom je los van oude patronen en structuren die je niet meer dienen? De grootste veranderingen in bedrijven komen tot stand in tijden van nood. Het bestuur en de leiding van organisaties zijn verantwoordelijk voor een ommezwaai in organisatiecultuur en voor hun medewerkers. Juist in deze transitietijd gelden voor bedrijven andere organisatie paradigma’s en dit vraagt om een andere manier van leidinggeven: transformationeel leidinggeven. Leidinggeven vanuit de aandacht voor het persoonlijke ontwikkelingsproces. Sturend, motiverend en verbindend om het beste – in talenten en kracht – uit henzelf en hun medewerkers te halen. Samen met teamgenoten en medewerkers groeien naar een nieuwe organisatiestructuur. 

Hiervoor is het noodzakelijk dat leiders intensief, zeven dagen lang, eerst zelf transformeren. Deze eerste stap is cruciaal want verandering begint bij jezelf. En aan de top van organisaties want goed voorbeeld doet goed volgen. Uit Hoofdzaken terug naar eerlijk Hartwerk en vertrouwen, daar horen organisaties samen op te bouwen. Saamhorigheid in het geheel, ondanks afstand, thuiswerken en andere innovatieve veranderingen. Samen sterk in de organisatie.

Om jou en je organisatie te helpen tijdens de transitiefasen hebben wij een meerdere transformatieve projecten ontwikkeld. 

De 7-daagse L.E.S.S.-transformatie, speciaal ontworpen voor leiders, organisaties en het bedrijfsleven om een grote ommezwaai in leidinggeven en organisatiecultuur te bewerkstelligen. Door de opbrengst van deelname aan deze unieke transformationele leiderschap training, steunen leiders, bedrijven en organisaties ook het charitatieve jongerenproject ‘Route 66’.

De WakeUp body, mind & soul transformatie is een krachtige sjamanistische detox. In 7 dagen worden lichaam, geest en brein gereset en krijgen een natuurrijke boost. Aan deze activiteit en dit steunproject kan iedereen meedoen, mits in goede gezondheid.

Transitie
Voor elke generatie is er een innovatief en trans-formatief traject om bij te dragen aan een betere wereld. Om kwetsbare jongeren een eerlijke kans te geven op een gezond leven en nieuw houvast. De opbrengsten uit L.E.S.S. en WakeUp gaan voor 100% naar “Route 66” nieuwetijds jongerenwerk

Onze aanpak
Al onze projecten bouwen op vier daadkrachtige pijlers waar bewustwording de eerste sleutel is om tot verandering te komen. De andere pijlers zijn: ervarend leren, inclusiviteit en mens en natuur. In al onze activiteiten word je uitgedaagd om tot innerlijk werk te komen. Weten wie je werkelijk bent is een ware ontdekkingstocht naar binnen gericht. ‘KenUzelve’ is daarom ons motto: menselijk, natuurrijk en organisch transformeren.


Het is NU tijd voor de OMmezwaai

Natuurrijk mens

Wij zijn een deel van de natuur: de natuur is perfect en is het grootste wonder op aarde. Natuur heeft haar eigen ritme, structuur en cyclus. Veranderingen horen nu eenmaal bij het leven en ze horen bij ons mensen. Meestal gaan ze geleidelijk met het proces mee maar soms komt verandering onverwachts. Transformatie is dan ook een ommekeer: verandering is een proces. Tijdens de transities van de transformatie ervaar je verschillende fasen en dimensies. Het is een verandering van je innerlijke beleving en uiterlijke wereld. Een transitie die van nature plaatsvindt, zoals de puberteit. Gewaarwordingen en belevingen waar je nog niet eerder bij stil hebt gestaan, zijn niet te negeren in je lichaam en geest. Terug naar natuurrijk mens zijn; gewoon een organisme in een natuurlijke omgeving waar we het beste leren en gedijen.

Nieuwe wereld
Voor diegenen die zicht hebben in het eigen proces en inzien dat ze mee moeten bewegen in deze tijden en de uitdaging aan durven gaan, gaat er een totaal andere wereld open. Een nieuwe wereld van verbinding, talentontwikkeling, saamhorigheid en samenwerken. Een van rust, kracht, vreugde, zelfkennis en ontspanning.

Ongekende mogelijkheden
Weten wie je werkelijk bent is een ware herontdekkingstocht door onbekende terreinen. Weer ervaren waar je fundament op rust en op welke pijlers jouw huis steunen. Door ruimtes kruipen om te zien, voelen maar vooral door zelf te ervaren waar nog ongekende mogelijkheden en nog donkere plekken, de schaduw verborgen ligt. Moed en lef heb je nodig om op herontdekkingstocht te gaan tijdens de transities die bij transformeren horen.

Transitiefasen
Transformaties zijn tumultueuze transities. Vaak weet jezelf maar ook je omgeving niet goed wat er gaande is. De gebeurtenissen tijdens transitiefasen kunnen elkaar sterk afwisselen en zorgen voor veel onzekerheid en angst. Gemengde emoties zoals frustratie, onbegrip en boosheid wisselen af met vreugde gevoelens en het sterke gevoel alleen te willen zijn of een ander leven te wensen.

Transformaties
Juist daarom zijn al onze trans-formatieve trajecten afgestemd op begeleiding naar mensrijk organisch, natuurrijke transformaties. Zowel voor particulieren, management en leidinggevenden maar ook voor teams, instellingen en voor bedrijven met meer dan 100 medewerkers hebben wij trans-formatieve trajecten, op maat.


Uit het geprogrammeerde denken en doen, leven in Hartwerk

Wij gaan ervan uit dat wij als mens één zijn. Ons lichaam, onze geest, het denken maar ook onze spiritualiteit, ons talent, creativiteit en onze intuïtie horen afgestemd te zijn. Balans te hebben en onderling te dansen.

Zo kijken wij naar de mens als geheel.

Zo zouden we weer moeten leren dansen met het leven en elkaar. Weten wie we werkelijk zijn. Wat wij allemaal kunnen en nog te ontdekken hebben.

Om meer vanuit authenticiteit te leren leven zal men op zoek moeten gaan naar het ware zelf.

Authenticiteit

Om meer vanuit authenticiteit te leren leven en te werken zal men op zoek moeten gaan naar het ware zelf.

Om weer echt te ontdekken wie wij werkelijk zijn, zullen we innerlijk moeten zoeken naar eigen krachten, talenten en blokkades. Op onderzoek ‘het denken voorbij het denken’ in stilte leren zien, horen, voelen, proeven en ruiken. Een ware ontdekkingstocht, een avontuur om nooit te vergeten en zien wie je werkelijk bent.

Tijdens onze trans-formatieve trajecten onderzoeken wij blokkades die gedurende het leven zijn opgedaan, aangeleerd en overgedragen. Meestal zijn deze blokkades onbewust, wel voelbaar. Het zijn vaste gewoonten en patronen geworden die onbewust voor problemen en klachten zorgen. De ijsberg die voor een kwart zichtbaar is maar onder water voor driekwart aan klachten en voor problemen kan zorgen. Maar waar ook ongekende mogelijkheden en talenten huizen. Deze berg zelf ontdekken is duiken in de dieptes om te zien waar blokkades verborgen zitten en talenten omhoog komen.

Zo kijken wij tijdens de transitie naar je hele systeem van herkomst en verder dan dat. Dit doen wij vanuit een oeroude kennis, Aboriginal aard in combinatie met bewezen methoden en technieken vanuit oosterse en westerse genees-en behandelwijzen.

Boek een van onze trans-formatieve trajecten

L.E.S.S. Transformationeel leidinggeven:

 • Zevendaagse back to basic
 • Voor natuurrijke organisaties en leiders
 • Waar balans in Love, Earth, Soul & Spirit in organisaties en teams weer aandacht krijgt.
 • Samenhorigheid en Samen sterk.
 • Speciaal ontwikkeld voor ceo’s, managers, coaches en anderen gespecialiseerd in HR.
 • Voor diegene die de uitdaging durven aan te gaan om het zicht in zichzelf te verruimen en te verdiepen, aangeleerde cognities te herstructureren in natuurlijke eenvoud.
 • De transformatie is voor hen die niet bang zijn voor eigen schaduwzijden en projecties.
 • Zij die de moed voelen om zicht in het eigen -natuurlijke- proces zeven dagen intens, back to basic aan te gaan.

Lees hier meer over de L.E.S.S.

WakeUp sjamanistische retraite:

 • Een magische zevendaagse sjamanistische trans-formatieve en diep reinigende training.
 • Terug bij moeder natuur in de juiste frequentie afstemmen.
 • Door jouw inzet en bijdrage aan je persoonlijke transformatie, vergroot je het inzicht in jezelf en de ander. 
 • Je helpt niet alleen jezelf maar dient een groot en goed doel. Een ervaring die je leven voor altijd zal veranderen.
 • Een unieke kans om lichaam, geest en ziel te reinigen.

Lees hier meer over de WakeUp retraite

Route 66

Traject- Route 66 is in het leven geroepen door de grote zorgvraag naar een ander en beter begeleidingstraject voor jongvolwassenen van 18 tot 28 jaar. Ontwikkelt door stichting ZieMens is Route 66 een innovatief, spiritueel, natuurrijk, uitdagend en transformatief back to basic rehabilitatietraject op Gran Canaria. Waar in 66 dagen jongeren een natuurrijk pad bewandelen op weg naar herstel, zelfontwikkeling en verbetering van de mentale en sociale weerbaarheid.

Alle netto opbrengsten worden 100% besteedt aan Traject ‘Route 66’. Onze missie en het goede doel.

Hiervoor zetten wij het ego-eco steunmodel in.

Individuele trans-formatieve trajecten

Zijn op aanvraag en op maat. Deze worden persoonlijk afgestemd in duur en kosten.

Contact ons

Informatie Heeft u een vraag […]

Neem contact op
TAAL / LANGUAGE