We worden uitgedaagd om verder te kijken dan wij gewend zijn

Jij, ik, wij allemaal

Tijdens de transitie van ‘the great awakening’ oftewel; de grote ommezwaai van hoofdzakelijk materiële aandacht naar intuïtiever en open hartwerk, worden wij allen geconfronteerd met nieuwe en ongewenste gewaarwordingen die we niet altijd kunnen bevatten met ons verstand. Zo kunnen we: 

 • sensitiever worden,
 • meer in de natuur willen zijn,
 • gevoeliger voor dieren-, en natuur, mensenleed,
 • vaker in gesprek zijn met onszelf, God, engelen, lichtwezen of andere entiteiten,
 • grote veranderingen ervaren in voedingspatronen,
 • gevoeliger worden voor geluiden, stofjes, kleuren, geuren of andere zintuigelijke prikkelingen,
 • behoefte hebben aan meer spiritualiteit, meditatie, yoga, andere zelfbewustzijnscholing
 • helder en bewuster dromen
 • meer eigen ruimte en tijd nodig hebben
 • anders denken en bewuster handelen

Veranderingen in deze tijd kunnen erg chaotisch, angstig, neerslachtig en verwarrend zijn, daarom vinden wij informatie over deze overgangstijd en het aanreiken van handvatten erg belangrijk.

Elk transformatietraject doorloopt het cyclische, aardse en universele 7 stappen transitietraject: ontdekken, verwonderen, verbinden, creëren, regisseren, acteren en integreren. Wat je per fase kunt ervaren leest je hier:

Transitiefase 1: (her)ontdekking

De ontdekkingsfase

Bewustwording is de sleutel en altijd de eerste stap in een transformatieproces. In deze fase worden we wakker geschud en gaan ontdekken wat werkelijk is.

Het ontwaken uit de illusie kan heel confronterend zijn en is telkens het begin van een omzetting in ons leven.

De nieuwe gewaarwording veroorzaakt dikwijls een enorme schok, is niet te negeren en verstandelijk vaak moeilijk te bevatten, zoals het besef dat;

 • de aangeleerde ideeën, opvattingen en overtuigingen over hoe we de wereld en mensheid zien, niet waar zijn
 • we in ons doen en laten blinde vlekken of hardnekkige gewoontepatronen hebben ontwikkeld, die schadelijk en ongewenst zijn 
 • we heel ver verwijderd zijn geraakt van de natuur en onze eigen oorsprong
 • we verantwoordelijk zijn voor onze eigen bijdrage en dat het doorbreken van ego patronen noodzakelijk is


Deze transitiefase kan zich aandienen als een soort bliksemslag bij heldere hemel. Veelal worden we op een onverwachts moment geraakt door een gebeurtenis waar we diep van binnen weten we dat het klopt, maar desondanks is het ook voor onszelf vaak onverwachts turbulent en lastig te bevatten.

Transitiefase 2: verwondering

De verwondering fase

In deze fase ervaren we de verwondering en de verdeeldheid die de ontdekking teweeg brengt, daarnaast beseffen we ons eigen aandeel en nalatenschap.

Het inzien van de bedachte illusie, de leugen of de blindheid waarin we geloofd en geleefd hebben, en die we ook gevoed en doorgegegeven hebben, is een heftige openbaring en het begin van een transformatief  innerlijk proces.

Loskomen van het oude en het nieuwe ervaren is een onbekend en open terrein. Deze openheid (leegte)kan onrust, verwarring, eenzaamheid, angst en uiteenlopende onverwerkte gevoelens oproepen. Kenmerkend voor deze fase;

 • we worden bewuster van ons verleden in denken en doen naar onze naltenschap, de natuur, onze kinderen- en kleinkinderen en de aarde
 • we ervaren aankomende veranderingen en opschudding in ons denken en staan meer stil bij ons eigen handelen
 • we beginnen in te zien dat onze uiterlijke wereld een weerspiegeling van onze innerlijke wereld is. 
 • we beseffen dat de wereld veranderen, bij onszelf begint; KenUzelve!
 • we beschikken over ongekende mogelijkheden en gaan toenemend zien wie we werkelijk zijn


Tijdens deze
transitiefase verschuift onze aandacht van de buitenwereld naar de binnenwereld. De aandacht naar binnen richten en meditatie zal helpen tijdens deze periode van verwarring en verandering. 

Het volgen van onze intuïtie en hartfrequentie, brengen een beweging die beter past. Het voelt goed, brengt ons dichter bij onze ware zelf en het zet aan om tot verandering te komen. 

Transitiefase 3: verbinding

De verbindingsfase

In deze fase verbinden we ons met onze nieuwe bewustzijn. Door inzicht, bewustwording, adem als ankerpunt en erkenning komt er een acceptatieproces op gang; het oude functioneert niet, het dient niet, het klopt niet en is een onomkeerbaar feit.

Wanneer we onze persoonlijke obstakels zien, erkennen en overwinnen, komen we weer in contact met onze natuur en onze ziel

Nu helder is dat het oude niet meer werkt, mogen wij dat loslaten. Bij het loslaten van het oude en in de verbinding met het nieuwe, zien we in deze fase het volgende;

 • we erkennen hoe destructief ons ego is en beginnen los te komen van hardnekkige negatieve patronen, gewoontes en achterhaalde overtuigingen
 • we voelen ons medeverantwoordelijk voor de verschrikkelijk situatie waarin de wereld zich bevindt
 • de mogelijkheden, leegtes en onbekende terreinen zijn nieuw, immens en onwennig
 • we voelen een toenemende drang om een waardevolle bijdrage te leveren aan het leven en de natuur
 • we zijn steeds minder in staat om iets te moeten, dat in strijd is met ons innerlijke gevoel/weten


Tijdens de verbindingsfase wordt het fundament gelegd voor het nieuwe. We zitten minder vast in ons hoofd en beginnen los te komen van het geprogrammeerde denken. In de open ruimte die ontstaat, in er steeds meer verbinding met ons hart. Voor
onze omgeving is de verandering die zichtbaar wordt vaak (nog) onnavolgbaar en vreemd.

Transitiefase 4: creatie

De creatiefase

In deze fase kunnen we ons eenzaam en onbegrepen voelen. Het oude wordt losgelaten en het nieuwe ontdekt.

In deze fase leer je tegelijkertijd om nieuwe talenten, passies en kansen in te zetten.

Je geest wordt gestimuleerd om op een natuurlijke wijze tot creatie te komen; uit het hoofd en in meer balans.  Je leert in te zien hoe oude patronen; automatisch negatieve gewoonten activeren en hoe je in deze fase helend en transformatief kunt zijn.

Je leert het hoofd en hart te verenigen en in lijn te brengen met het bewustzijn. Zo kom je beter in contact met wie je werkelijk bent .

In deze fase is het grote gevecht met de egodelen en de schaduwkanten aangegaan. ze zijn inzichtelijk geworden en of overwonnen.

Kenmerkend voor deze fase;

 • we een eigenwijze en authenticiteit ontwikkelen vanuit intuïtie, natuurlijke kracht en zelfvertrouwen
 • we ons meer geaard voelen en veel sterker verbonden zijn met de bron en het universum 
 • ons lichaam en geest zich afstemmen op een andere en natuurlijke frequentie
 • we gaan experimenteren; out of the mind en uit de comfortzone
 • we de betekenis en waarde van co-creëren gaan ervaren en de law of attraction begint te werken.

 

Losgekoppeld van het oude, meer in verbinding, openhartiger en meer eigen zijn.

Transitiefase 5: regie

De regisseer fase

In deze fase weten we dat we altijd een keuze hebben, wij zijn zelf de regisseur van ons eigen leven en levensplan. Ons innerlijke weten/kompas is onze richtingaangever. 

 We hebben helder wat ons doel en onze stip op de horizon is en geven het nieuwe en gewenste vorm, aandacht en voeding.

 Op basis van het ontwikkelde bewustzijn, de heling die heeft plaatsgevonden en de inzichten die we eigen hebben gemaakt begint ons leven opnieuw vorm krijgen.

Kenmerkend voor deze fase is dat;

 • we doordrongen zijn geraakt van het KenUzelve principe en weten dat onze uiterlijke wereld een weerspiegeling is van onze innerlijke wereld
 • we verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen aandeel en de toekomst van onze kinderen
 • we een enorme aantrekkingskracht tot de natuur ervaren en zien dat de natuur onze gids is
 • we zien dat we andere normen en waarden hebben ontwikkeld, zien meer de kracht van eenvoud en zijn met minder gelukkig
 • we geven vorm aan het inzicht dat de wereld veranderen bij onszelf begint


In deze fase nemen we de regie in eigen hand, laten we onze eigenheid zien, kennen we onze valkuilen beter en zetten onze talenten in. We leren vertrouwen op natuurlijke krachten en (co-)creeren vanuit samenhang en overeenstemming. Daarnaast nemen we op proactieve wijze verantwoordelijkheid voor ons gedrag, onze gedachten en de kracht van de gedachten. We ervaren meer balans, harmonie en flow in ons leven.

Transitiefase 6: actie

De acteerfase

In deze fase gaan we onze nieuwe rol vervullen en manifesteren. We staan met meer oerkracht in het leven, hebben helder zicht verkregen en volgen ons hart.

We bewegen mee op een meer evenwichtige wijze, zien de uitdaging en groeien verder richting een lichter, krachtiger en liefdevol leven.

Onze natuurbewuste en holistische zienswijze, in combinatie met het KenUzelve principe, is leidend in ons handelen. We dienen steeds nadrukkelijker het grotere geheel.

Kenmerkend is dat;

 • we ons bevrijd hebben uit de illusie, de verstrikking en het overleven
 • we bewuste keuzes maken en meer waarde hechten aan gezonde voeding, meditatie, ademhaling, de natuur, ontspanning, zingeving, eenvoud en een natuurlijk evenwicht
 • we een steeds grotere aantrekkingskracht voelen voor oorspronkelijkheid, rituelen, symboliek, medicinale planten, zelfredzaamheid en duurzaamheid
 • het ons steeds meer moeite en energie kost om te participeren in de ‘ik-gerichte’ en behoeftige samenleving
 • we steeds meer authenticiteit ontwikkelen en met minder tevreden zijn; less is more.


In deze fase van praktisch handelen weten we waar wij ons goed bij voelen en is gericht om het gestelde doel  bewust en mindful te verwezenlijken. Er is meer balans in ons leven en we geven gehoor aan de signalen van het lichaam; zoals eten als als we trek hebben, de natuur in of rusten als we moe zijn. We komen telkens verder los van de tijd, van oude paradigma's en van gehechtheden.  

Transitiefase 7: integratie

De integratiefase

In deze fase integreren we het nieuwe. Dat wat aanvankelijk confronterend, onbekend en spannend was, heeft aandacht en ruimte gekregen en is eigen gemaakt.

Wanneer we geraakt worden vertraagd dit de actie aanzienlijk, zo ontstaat er ruimte om op een transformatieve en verbindende manier te reageren; van hoofd naar hart.

Net als een zaadje tijd, goede aarde en voeding nodig heeft om zich te wortelen en te groeien, zo komt in deze fase aandacht tot zijn recht.

Het volgende is kenmerkend;

 • we worden consistent in woord en daad en komen los van het ego-patroon
 • de consequenties van de omzetting, die mogelijk intens en heftig zijn geweest, zijn volledig geaccepteerd
 • dankzij de heling worden we minder geraakt door de meningen of uitingen van anderen
 • we ervaren meer innerlijke rust
 • we zijn met aandacht aanwezig en hebben meer respect voor de omgeving en natuur


Bewustworden, vertrouwen in het grotere doel, ademen, gerichte aandacht en ervarend leren hebben ons begeleid in deze transformatie die nu volledig is gerealiseerd. Het beoogde doel is omgezet in een nieuwe vorm die klopt en dienend is. Na het voltooien van deze cyclisch dient er zich op korte termijn een nieuwe ontdekking aan en begint de cyclus van de 7 transitiefasen weer van voren af aan. 

Transitie (verander) fasen

De cyclisch van deze 7 fasen is van toepassing op elke verandering, dus zowel de grote als hele kleine veranderingen doorlopen allen dezelfde 7 fases. Na het doorlopen van alle transitiefasen is de transformatie van die verandering meer eigen en geïntegreerd.

De trajecten die wij aanbieden en ontwikkelen zijn gericht om de verbinding met onze oorsprong en het Hart te maken.

Gewoon mens leren zien en zijn.

Kantoor Nederland:
Hengelo (ov) bezoek volgens afspraak

Email: info@ziemens.nl

Kantoor Spanje:
Calle de Arteara 17
35108, Arteara, San Bartolome de Tirajana, Gran Canaria

KvK: 78234301
RSNI: 861312879
Rabobank: NL 31 RABO 0362 6154 70

TAAL / LANGUAGE