EENMAKENDE VISIE

EENMAKENDE VISIE

Onze kern en stip op de horizon

EENMAKENDE VISIE

Wij werken vanuit een holistische visie; dat wil zeggen dat ons lichaam en onze geest onlosmakelijk verbonden zijn. Het betreft een eenmakende visie, waarbij men uitgaat van een verbinding tussen onszelf, de natuur, haar elementen, de universele wetten en het Universum.

Wij van de stichting kijken vanuit het ‘groter geheel’, dit is een grondige aanpak, die diep en transformerend doorwerkt. Iedereen die bij ZieMens terecht komt dient om die reden, bereid te zijn om zijn eigen aandeel in zijn eigen proces te willen (h)erkennen en zien. Dit stelt mensen makkelijker in staat tot innerlijke groei, (liefdevol) bewustzijn en het verhogen van je energie. Onze natuur- en spiritueel gerichte aanpak, legt de nadruk op de herontdekking  van je ware persoonlijkheid.

Wij streven naar:

 • een inclusieve samenleving waarin de mens in eigen kracht en verbinding met elkaar naar natuurlijk evenwicht groeit.
 • samen creëren en met minder gelukkig zijn, ‘Less is more’!
 • inzet en verantwoording voor de aarde, onze planeet en voedingsbron, ons leven.
 • werken vanuit hartzaken in verbinding met de ander.
 • herontdekking en continue spirituele groei.
 • een samenleving waarin we in gezamenlijkheid – intergenerationeel – de verantwoordelijkheid voor de toekomst zien. 

In onze visie krijgen Welzijn en kwaliteit van leven een belangrijke plaats in de maatschappij.

Ons streven is erop gericht dat over 20 jaar – in 2040 – de volgende doelen zijn gerealiseerd:

 • Het Nederlandse onderwijssysteem en de onderwijscultuur draaien niet meer om rendement en presteren, maar om het inzetten van mensen op hun eigen sterke punten in kleinschalige leergemeenschappen. Talenten en competenties verbinden en creëren een geheel. 
 • Er is meer ruimte voor anders zijn en inclusiviteit juist door de verschillen samen te brengen
 • Kinderen en jongeren krijgen brede psychosociale ondersteuning en er is meer aandacht voor talentontwikkeling en sociale, emotionele en creatieve vaardigheden.
 • Economie in waarde Ecologie. 
 • We zijn ons bewust van ons handelen in denken en doen; er is meer verbondenheid en ecologische verantwoordelijkheid.
 • Kinderen en jongeren leren op elke school – van basisonderwijs tot universiteit – mindfulness-meditatie over hoe je psychisch gezond blijft en is er laagdrempelige steun, zorg en coaching voorhanden.

Uit Hoofdzaken terug in Hartwerk

Een menswaardige samenleving waarin bewustwording en zingeving de sleutels zijn voor transformatie. Waar we weer verbinden met onze oerkern, terug naar onze ware aard. Weer leren mens te zijn.

“Zien wie je bent = stil van binnen zijn”

Wij streven naar een volledige transitie naar een nieuw samenlevingsmodel.

Systemen moeten OM in denken en doen!

MensZijn

Verander de wereld, begin bij jezelf!

Hoe gaan we dit bereiken?

 • Door het aanbieden van natuurrijk en spiritueel gerichte scholing, cursussen en trainingen
 • Uitgeven van een nieuwe methodiek ‘7-fasen op weg naar L.E.S.S.’
 • Organiseren van trans-formatieve rehabilitatie trajecten voor jongvolwassenen.
 • Organiseren van trans-formatieve intensieve L.E.S.S. trajecten voor bestuurders en leidinggevenden
 • Organiseren van de WakeUp retreats: sjamanistische 7 daagse yoga/mindfulness/detox
 • Organiseren van trans-formatieve L.E.S.S. trainingen voor medewerkers van gemeentelijke instellingen: scholen, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, veiligheid en onderwijs
 • Mindfulness integratie in onderwijs, zorg en veiligheid
 • Steunen en doorontwikkelen van het trans-formatieve rehabilitatietraject Route 66

Waarom

Omdat de wereld zoals we deze nu beleven een wereld is van ego, identiteit, macht, geld, erkenning en bezit. Een uitgewerkt systeem, gebouwd op eerdere ervaringen en oude geloofsdoctrines vanuit angst geregeerd en gedomineerd.

De waarden zoals we die hebben geleerd conflicteren met onze innerlijke waarden, verlangens en behoeften. Hierdoor raken wij gefrustreerd, gestresst, oververmoeid, depressief, krijgen een te hoge bloeddruk, andere ziektes en labels. We zijn ver afgedreven van onze ware natuur. 

Omdat:

 • wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor onze nalatenschap
 • onze kinderen en kleinkinderen een betere wereld en een kans op een gezond en gelukkig leven willen geven
 • wij, de volwassenen, hebben geleerd en geleefd volgens oude regels en het voor de toekomstige generatie onleefbaar gaat worden
 • hele systemen OM moeten in denken, doen en voortbrengen
 • het einde van een tijdperk is aangebroken

Met wie gaan we deze doelen bereiken:

 • de nieuwe generatie jongeren
 • rebellen en diegene die opstaan in het huidige systeem
 • trans-formatieve organisaties en overheidsinstellingen
 • een internationaal team van transformatieve professionals
 • natuurrijke leiders en hun teams
 • basis, midden en hoger onderwijsinstellingen
 • jeugdzorg organisaties
 • het bedrijfsleven
 • gemeentelijke instellingen
 • met jou

Waar gaan we dit doen:

Locaties

Wij hebben voor dit eiland gekozen om haar magische helende oerachtige krachten. Waar natuurlijke elektromagnetische velden en frequenties zeer sterk voelbaar zijn. Lichaam en geest raken direct ontspannen in deze omgeving en je […]

Bekijk onze locaties

Wij ontvangen graag je bericht

TAAL / LANGUAGE