Zingeving

Zingeving

Jouw levensdoel zelf zingeven

ONTDEK WIE JE WERKELIJK BENT

Zingeving

Zingeving is de betekenis die het leven voor jou heeft maar ook het zoeken naar het doel en/of het nut dat jij aan het leven geeft. Veel mensen vragen zich af wat hun leven zin geeft en waarom ze doen wat ze doen. Een levensvraag is: Wat is de zin van het leven? Waarom ben ik wie ik ben?

Zingeving is een behoefte. Wanneer de primaire levensbehoeften van de mens zijn bevredigd, ontstaat er de behoefte aan zingeving. Volgens de Piramide van Maslov zoeken mensen eerst voedsel, onderdak en veiligheid, waarna er behoefte bestaat aan sociale contacten en zingeving. 

Zingevende dingen kunnen grote of kleine dingen zijn die voor jou waarde hebben en die jij wilt ondernemen, waarden waar je voor leeft, of waar je voor werkt en wellicht zelfs voor wilt strijden. Het kunnen dingen zijn waar je van droomt of soms al van kleins af mee bezig bent, dingen die voor jou waardevol zijn, voldoening geven en betekenis hebben. Per levensfase kan het verschillen wat je zinvol vindt en wat niet. 

Zingeving draagt bij aan een gezond leven. Als de dingen die je doet zinvol zijn en betekenis hebben, zit je beter in je vel. Dit geeft je een gevoel van vrijheid, erkenning en verbondenheid. Als je niet genoeg zingeving in je leven hebt kan dit zorgen voor minder energie, doelloosheid en verveling.


De zin van het leven is het Zelf ontdekken

Wanneer ga jij leven?
Wie ben je, wat doe je, wat wil je, wat denk je dat je bent, wie zou je willen zijn, wat zou je willen doen, hoe ga je dit doen, wanneer ga je dat bereiken wat je wilt, wie bent je echt? Geef betekenis aan jouw leven door zicht in jezelf te verweven. Ontdek wie je werkelijk bent door zelfonderzoek, zelfreflectie, zelfinzichten, zelfrealisatie. Door innerlijk te werken in stilte leren zien.

Boek een van onze trans-formatieve trainingen, L.E.S.S. of WakeUp of boek een individueel zelf realiserend traject.

Sterker in het leven staan, zingeving vinden en spiritueel groeien voor een beter leven

TAAL / LANGUAGE