“Het doel van het leven = zelf de creator zijn”

Zingeving is de betekenis die het leven voor jou heeft maar ook het zoeken naar het doel en/of het nut dat jij aan het leven geeft. Veel mensen vragen zich af wat hun leven zin geeft en waarom ze doen wat ze doen. Een levensvraag is: Wat is de zin van het leven? Waarom ben ik wie ik ben?

Zingevende dingen kunnen grote of kleine dingen zijn die voor jou waarde hebben en die jij wilt ondernemen, waarden waar je voor leeft, of waar je voor werkt en wellicht zelfs voor wilt strijden. Het kunnen dingen zijn waar je van droomt of soms al van kleins af mee bezig bent, dingen die voor jou waardevol zijn, voldoening geven en betekenis hebben. Per levensfase kan het verschillen wat je zinvol vindt en wat niet. 

Zingeving draagt bij aan een gezond leven. Als de dingen die je doet zinvol zijn en betekenis hebben, zit je beter in je vel. Dit geeft je een gevoel van vrijheid, erkenning en verbondenheid. Als je niet genoeg zingeving in je leven hebt kan dit zorgen voor minder energie, doelloosheid en verveling.

Zingeving is een behoefte. Wanneer de primaire levensbehoeften van de mens zijn bevredigd, ontstaat er de behoefte aan zingeving. Volgens de Piramide van Maslov zoeken mensen eerst voedsel, onderdak en veiligheid, waarna er behoefte bestaat aan sociale contacten en zingeving. 


De zin van het leven is het Zelf ontdekken

Onze methodiek is eenvoudig: reconnect in de kracht van onze eigen natuur.

Bewustwording van ons menszijn is de eerste stap in evolutie.

Bij ons zijn bewustwording en zingeving; de sleutels voor transformatie. We zijn er klaar voor en werken met natuurlijke, eeuwenoude circulaire technieken en methoden om af te stemmen, in de juiste frequentie.

TAAL / LANGUAGE